Abdurrahman Uzunaslan - Timaş Yayınları

Abdurrahman Uzunaslan

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı programında 1998 yılında yapan yazar, doktorasını 2004 yılında Avusturya’da bulunan Karl-Fransenz-Universität Graz’daki Felsefe Fakültesi’ne bağlı Eskiçağ Tarihi ve Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör unvanını aldı. Yunan-Roma Tarihi ve Epigrafisi alanında çok sayıda bilimsel yayını bulunan yazarın, Olimpiyat Oyunları ve diğer Panhellenik Festivaller yanında müzik, atlı yarışmalar, kadın, çocuk, köle, sporcu, müzisyen, gladyatörler gibi antikçağın en önemli sosyal rant grupları konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Uzun süredir Antiocheia ve çevresi başta olmak kaydıyla Tymbriada, Mallos, Prostanna, Neapolis, Tityassos, Anaboura gibi antik Pisidia Bölgesi kentlerinde Kültür Bakanlığı’na bağlı epigrafik projelerde Epigraf ve Eskiçağ Tarihçisi olarak yer almıştır. Ankara Medeniyetler Müzesi Taş Eserler seksiyonunda yer alan, yayımlanmamış Yunanca-Latince yazıtların bilimsel yayım sorumluluğunu da üstlenen yazarın, Ankara ve çevresi üzerine yayımlanmış ve yayıma hazırlanan epigrafik ve sosyal tarih araştırmaları mevcuttur. Bununla birlikte yaklaşık 25 yıldan bu yana yakın arkadaşı Nevzat Artuç ile birlikte yapmış olduğu son dönem Osmanlı Devleti ve Ermeniler, Libya ve Suriye konuları başta olmak kaydıyla özellikle İttihat ve Terakki’nin politik yansımaları konusundaki araştırmalarla tanınmaktadır. 2016-2021 tarihleri arasında Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu’nda görev yapan yazar, 2018-2021 yıllarında Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu’nda Roma Tarihi ve Askeri Tarih konularında dersler vermiştir. 2022 yılından bu yana Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı görevini yürüten yazar, Latince, Yunanca, İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir
Eserler yükleniyor...