Hayat Nur Artıran - Timaş Yayınları

hayat-nur-artiran-5f33e882-2901-e411-8ce7-00155d001518.jpg

Hayat Nur Artıran

H. Nur Artıran, tekstil üzerine uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı. Çocukluğundan beri bazı sûfî üstatların özel derslerine devam etti. İlk tasavvufî eğitimini 1982 yılında Niyâzî-i Mısrî Dîvânı üzerine almaya başladı. Sertarîk Mesnevîhan Şefik Can merhumun uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu. Cevâhir-i Mesneviyye, Mesnevî Hikâyeleri, Okullar İçin Mesnevî’den Seçmeler ve Hz. Mevlânâ’nın Rubaileri adlı kitapları yayına hazırladı. Mesnevî sohbetlerinden oluşan Aşk Bir Davaya Benzer isimli kitabı 2011’de, Herkes Seni Terk Etse Aşk Terk Etmez ve Nun Kapısı eserleri 2014’de, Tahûrâ kitabı ise 2021’de yayımlandı. Rûmî - L’épreuvede l’amour (Rûmî - Aşkın İmtihanı) adlı kitabı ise Fransa’nın en köklü ve eski yayınevlerinden biri olarak kabul edilen Bayard Yayınevi tarafından 2020’de Fransız okuyucuyla buluştu. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferans verdi. Radyo, televizyon programlarına katıldı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, çeşitli makale ve yazıları yayımlandı. H. Nur Artıran hâlen “Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı” başkanı olarak yurt içi ve yurt dışında çalışmalarına devam etmektedir.
Eserler yükleniyor...