Mahmud Erol Kılıç - Timaş Yayınları

mahmud-erol-kilic-645c57e7-caa1-e411-b805-00155d031a02.jpg

Mahmud Erol Kılıç

İstanbul’da doğdu. Sırasıyla Hırka-i Şerif İlkokulu, Vefa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördü. Ayrıca bazı âlimlerden klasik tarzda dersler okudu ve bazı sûfî üstadların özel derslerine devam etti. Lisans sonrası çalışmalarını özel olarak İslâm Tasavvufu alanında yoğunlaştırdı. 1988’de asistan olarak göreve başladığı İslâm Felsefesi Anabilim dalında, “İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce” isimli yüksek lisans tezini hazırladı (basıldı). Türkiye üniversitelerinde “Tasavvuf Anabilim Dalı”nın kuruluşunun ardından bu anabilim dalında yapılan ilk doktora tezi sayılan “İbn Arabî’de Varlık ve Mertebeleri” isimli tezini savundu (basıldı). Türkçe ve yabancı dillerde birçok ansiklopedi ve dergilerde sahasıyla ilgili makaleleri yayınlandı, milli ve milletlerarası konferanslarda tebliğler sundu, radyo ve televizyon programlarına katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği, 2004 yılında Sufi ve Şiir isimli kitabını inceleme-araştırma dalında yılın kitabı seçti. Bir dönem Türk ve İslâm Eserleri Müzesi (TİEM - İstanbul) Başkanlığı (2005-2008), Islâmic Manuscript Association (TIMA - Cambridge) yönetim kurulu başkanlığı (2006-2012) ve Journal of Sufi Studies (BRİLL - Leiden) editörlüğü (2010-2015) görevlerinde de bulunan yazar, Oxford’ta bulunan Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS)’nin şeref üyesidir. Halen 2008 yılında seçildiği merkezi Tahran’da bulunan İslâm Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (PUİC) Genel Sekreterliği görevini deruhte etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.
Eserler yükleniyor...