Platon Platon - Timaş Yayınları

platon-platon-1d5b551c-cba1-e411-b805-00155d031a02.jpg

Platon Platon

İslam dünyasında Eflatun adıyla bilinen Platon M.Ö. 427-M.Ö. 347 tarihleri arasında yaşamıştır. Asil bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen filozofun gerçek ismi Aristokles olmasına rağmen omuzlarının geniş olmasından dolayı Latince'de "geniş" alamına gelen Platon ismini almıştır.
Platon hayatını politikaya atılmak üzerine kurgulasa da Sokrates'in öğrencisi olmuş ve politikaya atılma hayalleri bir karşılık bulamamıştır. Bugün Sokrates hakkında bilinenlerin çoğu Platon'un eserleri sayesindedir.
Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristotales'le batı felsefesinin temellerini atan Platon, hocasının ölümünden sonra Atina'ya dönmüş ve Akademi'yi kurmuştur. Platon hayatının sonuna kadar modern üniversitelerin temeli olan Akademi'de kalmıştır.
Eserler yükleniyor...