Ortaçağlar Anadolu'sunda İslam'ın Ayak İzleri - Timaş Yayınları

ortacaglar-anadolusunda-islamin-ayak-izleri-9786050846768.jpg

Ortaçağlar Anadolu'sunda İslam'ın Ayak İzleri

Mevlânâ'dan Nasreddin Hoca'ya; Selçuklulardan Osmanlı'ya İslam'ın Anadolu'ya Yayılma Süreci
Marka: Timaş Tarih
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Diziler: Türk Tasavvuf Tarihi
Sayfa / Ebat: 368s. / 15x23,5
İlk ve Son Baskı: Şubat’23 / Şubat’23
Baskı Sayısı: 6
ISBN: 978-605-08-4676-8
Barkod: 9786050846768
Üst Başlık: Selçuklu Dönemi
300.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

“Türkler Arap ve İranlıların hiç yapmadıkları bir şeyi yaparak millî kimliklerini İslam’a gömdüler... Türklerin İslam’a sadakatlerinin gerçekliği ve ciddiliği başka hiçbir halkta görülmez. Bu nedenle hanedanlarının korumasında büyük bir Sünni canlanmasının ortaya çıkıp yayılmasına hiç şaşmamak gerekir.”

Bernard Lewis, Ortadoğu

*

Türkiye ve dünya tarihçiliği, bugüne kadar ortaya konan pek çok kıymetli araştırmaya rağmen Türk tarihinin en hassas ve kritik meselelerinden olan “İslam” konusunda çok yetersiz kaldı. Türk tarihinde İslam konusunun Selçuklu araştırmalarında bile oldukça cılız kaldığı görülmektedir. Nitekim merhum Fuad Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı, Osman Turan gibi önemli isimlerden başka kimseler bu alana pek uğramamış; var olan araştırmaların üzerine yeterli eklemeler yapılmamış; dolayısıyla “Türkler ve İslam” problematiğinin siyasal, toplumsal ve kültürel tarih alanlarındaki yansımaları hâlen daha yeterli derecede araştırılmamıştır.

Elinizdeki eser, Müslümanlığa geçiş ile başlayan yeni dinî tarihsel süreç içinde Türklerin nasıl yaşadıklarını ve İslam’ı siyasete, toplumsal hayata ve kültüre nasıl yansıttıklarını konu ediniyor. İki ciltlik kitabın elinizde tuttuğunuz birinci cildindeki makale ve incelemeler, Anadolu Selçuklu döneminde İslam’ın siyasi, toplumsal ve kültürel hayatta bıraktığı izleri anlamaya çalışıyor. Bu problematik alanına dair yaklaşım, yöntem ve analiz denemelerini içeren eser, Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’ın akademik yolculuğunun nasıl bir gelişme gösterdiğini de okura sunuyor. Türk şehirlerinin kültürel ve fiziki kökenleri, Kızılbaş (yahut Alevî) isyanları, Sarı Saltık ve Şeyh Bedreddin’in halk İslâm’ındaki rolü, Hacı Bektaş-ı Veli hakkında incelemeler, Nasreddin Hoca’nın yaşadığı sosyal çevre gibi pek çok konuyu okurla yeniden buluşturan Ortaçağlar Anadolu’sunda İslam’ın Ayak İzleri, birbirinden enfes makaleleriyle Türkiye ve dünya tarihçiliğinde büyük bir boşluğu dolduruyor.

Editörün görüşü
Çalıştığı alan olan Türk İslam Tarihi (ve özellikle sufilik) üzerine çok ciddi araştırmalar yapmış ve konunun hassasiyeti ve çalıştığı mecranın irrasyonel konumuna rağmen akademik disiplinini korumayı başarabilmiş Ahmet Yaşar Ocak'ın kaleminden Ortaçağlar Anadolu'suna dair birbirinden enfes birçok makalenin yer aldığı bu çalışma piyasada çok önemli bir yeri dolduruyor.
En önemli cümle
Türkiye’de uzun zamandan beri bütün dikkatlerin şu veya bu maksatla, şu veya bu ideolojik saiklerle yalnızca Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre üzerinde toplanmış olması ve buradaki tasavvuf hayatının bu üç isimle sınırlıymış gibi algılanması bizim Anadolu tasavvufunun gerçek tarihini bütün boyutlarıyla görmemizi ve kavramamızı bir anlamda engellemiştir.
Bu kitap neden önemli
Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Ahmet Yaşar Ocak’tan bir başucu kitabı. Alanında kaynak eser. Üniversitelerde okutulacak ders kitabı niteliğindeki bu kitapta Ortaçağlar Anadolu'suna dair birbirinden farklı birçok makale bulunuyor. Timaş Tarih'te Ahmet Yaşar Ocak Kitaplığı bu kitapla daha da büyüyor.
Anahtar kelime
Tarih, Tasavvuf Tarihi, İslam Tarihi, Selçuklular, Anadolu Tasavvufu, Anadolu İslamı, Alevilik, Bektaşilik, Hurufîlik, Şiilik, Sünnilik, Mevlana, Nasreddin Hoca, Türkiye Selçukluları

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
bozkirin-asenalari-turk-tarihinde-kadin-liderler-9786256767218.jpg

Bozkırın Asenaları: Türk Tarihinde Kadın Liderler

Timaş Tarih
225.00 TL