Sübhan - Timaş Yayınları

subhan-9786257949866.jpg
Hikmetli sözler Allah’ın ordusudur.
Marka: Sufi Kitap
Diziler: Tasavvuf Sohbetleri
Sayfa / Ebat: 368s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Nisan’23 / Nisan’23
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-625-7949-86-6
Barkod: 9786257949866
Üst Başlık: İnsan ve Kuran
280.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
Mesnevî-i Şerîf bize hayat yolunun perde arkasındaki sırlarını gösteren büyük bir cevherdir. Bu cevherin kaynağı ise doğrudan doğruya Hz. Kur’ân ve Hz. Peygamber’in sahih sünnetidir. Bu yönüyledir ki içindeki her bir hakikat nüvesi semere ve meyve veren bereketli bir ağaç gibidir. Dallarıyla ve budaklarıyla semaya urûc etmiş bu mübarek ağaç, her mevsimin ve her devrin insanlarına ayrı ayrı seslenmekte ve onları beslemektedir. İşte bu kutlu ağacın gölgesinde yetişmiş muhterem zevatın yanında bulunmuş ve onların irfan sofralarından nasiplenmiş kıymetli Hayat Nur Artıran Hanımefendi, şimdi bu güzel ağacın bitmez tükenmez yemişlerinden topladığı mübarek bir heybeyi bugünün insanına takdim etmekte. Kur’ân-ı Kerim’de kıssaları anlatılan Hz. Mûsâ, Hz. İbrahim, Hz. Nûh, Hz. Sâlih, Hz. Yûnus ve Hz. Yûsuf’un  (aleyhimüsselam) kıssalarını başta Hz. Mevlânâ olmak üzere, Şems-i Tebrîzî, Ahmed-i Rifâî, İbn Arabî ve Niyazi-i Mısrî hazeratının mübarek sözleriyle ve nutuklarıyla izah etmekte. Sufi Kitap, H. Nur Artıran Hanımefendi’nin, hızla akan ve maddeyi çürüten zamanın, mânâyı yüceltip parlatan hakikatini, aklın ve kalbin tatmin olacağı bir üslupla aktardığı bu eser-i bergüzîdesini okurla buluşturmanın  huzurunu yaşamaktadır.
Editörün görüşü
Mesnevî-i Şerîf'in içinde iki yüzün üzerinde hikaye olduğu bilinmektedir. Bu hikayeler yer yer uzun manzumeler halinde anlatılırken bazen bir iki beyitlik hikayelere de rastlanır. Hz. Mevlânâ "Bizim amacımız hikaye anlatmak değil. O manadır, failün failat değil." derken aslında gayesini belirtmekte, bu hikayeleri hakikati anlatmak için birer vesile olarak sunmaktadır. Keza Kur'an-ı Kerim'de de geçmiş milletlerin hikayelerini sadece hikaye olarak değerlendirmemek gerektiği defalarca zikredilir. Hal böyle olunca asıl hedefi Kur'an'ı tefsir olarak açıklayan Mevlana'nın bu hikayeleri hangi gerçekleri ifadede kullandığını görebilmek için yine onun eserine Mesnevi'ye başvurmaktan daha sağlam bir yol yoktur. "Mesnevi'yi en iyi Mesnevi açıklar." düsturuyla hareket edilen bu çalışmada; Kur'an'da çok sık anılan Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Yunus ve Hz. Nuh peygamberlerin kıssalarından hareketle hem bir nevi peygamberler tarihi hakkında bilgi edinebilir hem de günümüz için bu kıssaların ne gibi anlamlar ihtiva ettiğini öğrenebilirsiniz. Hayat Nur Artıran Hanımefendi'nin bu halisane çalışması, modern insanın önündeki açmazlara çözüm sunacak cinsten.
En önemli cümle
"Aziz dost! Sen tek bir kişi değilsin; sen, bir âlemsin! Sen, derin ve çok büyük bir denizsin!”
Bu kitap neden önemli
Kadim geleneğimizin en önemli eserlerinden biri olan Mesnevî-i Şerîf'te geçen hikayeleri yine Mesnevî-i Şerîf ile şerh eden bu çalışmada Mesnevî-i Şerif dışında aynı hikayelerin geçtiği diğer kaynaklardan da alıntılar yapılmıştır. Şems-i Tebrizî'nin Makalat'ından, Sultan Veled'in Maarif'ine ve İbnü'l-Arabî'nin Füsusu'l-Hikem'ine varıncaya kadar pek çok eserin ilgili bölümü aynı hikayede birleştirilmiş, bu yönüyle bir hikaye okunurken onun hakkında söylenen en temel konular gözler önüne getirilmiştir.
Anahtar kelime
Mesnevi, Hz. İsmail, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Kuran, İnsan

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
tasavvufun-zaferleri-9786259445151.jpg

Tasavvufun Zaferleri

Sufi Kitap
285.00 TL
Yeni
beyond-the-coral-reef-9786259445137.jpg

Beyond The Coral Reef

Muhyiddin Shakoor
Sufi Kitap
275.00 TL
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL