Ticari Elektronik İleti - Timaş Yayınları

Ticari Elektronik İleti

        Timaş Yayınları Elektronik İleti İzni

Timaş Basım Ticaret A.Ş tarafından “https://www.kitapsiparis.com”, “https://www.timas.com.tr” ,  “https://www.timasdagitim.com”  web siteleri  ile elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde yeni ürünler, fuar etkinlikler ile kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Timaş Basım Ticaret A.Ş ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen dönemlerde güncelleyeceğim yada ilave edeceğim kısa mesaj, telefon ve eposta aracılığıyla adresimin kullanılmasına, işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, telefon ile arama yapılmasına  bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Timaş Basım Ticaret A.Ş tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na (IYS ) sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum.