Alfred Adler - Timaş Yayınları

Alfred Adler

Bireysel Psikoloji ekolünün kurucusu olan Avusturyalı psikiyatrist Alfred Adler, 7 Şubat 1870’de Viyana’nın bir köyünde dünyaya geldi. Psikoloji, sosyoloji ve felsefe konularına meraklı bir gençti. Viyana Üniversitesi’nde nöroloji ve psikiyatri alanlarında eğitim aldı. Hastayı çevresiyle ilişkileri içerisinde ele almak gerektiği düşüncesiyle bireye insancıl, bütüncül ve organik bir yaklaşım geliştirdi. Bir dönem Sigmund Freud’un öğrencisi olsa da bir süre sonra fikir ayrılıkları sebebiyle Freud ile yolları ayrıldı ve 1910’lu yıllarda Bireysel Psikoloji anlayışını geliştirmeye başladı. I. Dünya Savaşı ile çalışmaları durdu, bu sırada Avusturya Ordusunda doktorluk görevi yaptı. 1921'den itibaren birtakım çocuk rehberliği klinikleri kurdu. 1927 yılında Columbia Üniversitesi'nde misafir profesör oldu. Adler'in odak noktası, bireyin toplumsal bağlamdaki yerinin ve sosyal ilişkilerin psikolojik etkilerinin anlaşılmasıydı. Psikoloji literatürüne "aşağılık kompleksi" ve "üstünlük kompleksi" gibi kavramlar kazandırdı. İnsanların bu kompleksleri geliştirerek kendilerini aşma eğiliminde olduklarını savundu. Alfred Adler, 28 Mayıs 1937'de öldü, ancak bıraktığı teoriler ve kavramlar, psikoloji alanında hâlâ önemli bir etkiye sahiptir.
Eserler yükleniyor...