Arzu Terzi - Timaş Yayınları

arzu-terzi-19aef07c-2901-e411-8ce7-00155d001518.jpg

Arzu Terzi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 1992 yılında “Aydın Güzelhisarı’nın Sosyal ve İktisadi Durumu 1844” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını, 1998’de “Hazine-i Hassa Nezareti” adlı tezi ile doktorasını tamamladı Yüksek Lisans tezi “Chapter 5: Güzelhisar-ı Aydın: Portrait of a West Anatolian City, The Otoman State And Societies in Change, A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers”, (Kegan Paul, London. New York.Bahrain 2004, 141-171)’da yayımlandı. Doktora tezi ise Türk Tarih Kurumu tarafından (Hazine-i Hassa Nezareti, Ankara 2000) neşredildi.

Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan yazarın yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.
Eserler yükleniyor...