Aynur Onur Çifci - Timaş Yayınları

Aynur Onur Çifci

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Fulbright Bursu’nu kazanarak eğitimine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etti. Indiana Üniversitesi’nin Antropoloji Bölümü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede dört yıl süreyle savaş, şiddet, askerî kültür ve toplumsal cinsiyet alanlarında dersler verdi. Aynı zaman zarfında Indiana Üniversitesi’nde “Geleceğin Eğitimcisi” ve “Yılın Eğitimcisi” ödüllerine layık görüldü. Bununla beraber, üç yıl boyunca Türkiye’nin batı ve doğu bölgelerinde erkek-kadın askerî personel ve asker aileleriyle katılımcı gözlemcilik ve mülakatlar yaparak saha çalışması yürüttü. Bilimsel araştırmaları TÜBİTAK ve ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) tarafından desteklendi. Erich von Ludendorf’un Der Totale Kriegadlı kitabını Topyekûn Harp adıyla Türkçeye tercüme eden Aynur Onur Çifci (Erhan Çifci ile beraber), halen Türk ordusu bünyesinde görev yapan asker kadınlar hakkındaki çalışmalarını sürdürmektedir.
Eserler yükleniyor...