Cemal Aydın - Timaş Yayınları

Cemal Aydın

1948’de Isparta, Şarkikaraağaç, Çavundur Köyü doğumlu. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları bölümü mezunu.

Fransızca öğretmenliğinden emekli oldu.

Bir ara gazetecilik ve köşe yazarlığı yaptı. Gazetecilik yıllarında pek çok ülkeyi gezip görme imkânı buldu.

Müslüman olup Havva adını alan Eva de Vitray-Meyerovitch’in (Eva dö Vitre Meyeroviç) İslâm’ın Güleryüzü adlı eserini ve diğer birkaç kitabını çevirdi.

Roger Garaudy’den (Roje Garodi) de 20 kadar eser aktardı. Farklı Fransız yazarlardan da çeviriler yaptı, yapıyor.

Bu arada Mevlâna (Fîhi Mâ Fîh), Attâr (Mantıku’t-Tayr/ Kuşların İlâhisi) ve İbn Hazm (Güvercin Gerdanlığı/Kurtuba’ya Ağıt) başta olmak üzere Şark-İslâm klâsiklerinden de bazı eserleri çevirdi ve çevirmeye devam ediyor.

2001 yılından 2018’e kadar 17 yıl boyunca Türk Edebiyatı Vakfı’nın müdürlüğünü yaptı.

2018 yılından bu yana eserleri Timaş Yayın Grubu içinde yayımlanıyor.

Kendisinin elliyi aşkın kitapta imzası bulunuyor; tercüme ve telif çalışmalarına devam ediyor.

Eserler yükleniyor...