Cemil Koçak - Timaş Yayınları

cemil-kocak-884efc81-caa1-e411-b805-00155d031a02.jpg

Cemil Koçak

1956’da İzmir’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, 1978’de SBF Basın-Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. SBF’de yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etti (1978-1980). 1990 yılında Âfet İnan Tarih Araştırmaları Ödülü’nü kazanan Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945), yazarın doktora tezidir (1985). Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi doktorasından sonra, 1991 yılında Siyasal ve Sosyal Bilimler doçenti oldu. Abdülhamid’in Mirası (1990) ve 1991 yılında Sedat Simâvi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazanan Türk-Alman İlişkileri 1923-1939 (1991) adlı araştırmaları yayımlandı. Makaleleri ve kitap tanıtım yazıları, başta Tarih ve Toplum ve Toplumsal Tarih olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlandı. Samet Ağaoğlu’nun Siyasî Günlük (Demokrat Parti’nin Kuruluşu) adını taşıyan günlüğünü 1992 yılında, Haldun Derin’in Çankaya Özel Kalemini Anımsarken (1933-1951) adlı anılarını da 1995 yılında yayına hazırladı. Sabancı Üniversitesi tarafından 1998 yılında yayımlanan Birinci Meclis adlı kitabın da editörlüğünü yaptı. Umûmî Müfettişlikler 1927-1952 (2003), Belgelerle Heyeti Mahsusalar (2005), Belgelerle İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası (2006), İkinci Parti, Türkiye’de İki Partili Siyâsî Sistemin Kuruluş Yılları 1945-1950, Cilt: 1 (2010), İktidar ve Demokratlar, Türkiye’de İki Partili Siyâsî Sistemin Kuruluş Yılları 1945-1950, Cilt: 2 (2012), Rejim Krizi, Türkiye’de İki Partili Siyasî Sistemin Kuruluş Yılları 1945-1950, Cilt: 3 (2013) ile Muhalif Sesler (2011) adını taşıyan kitapları ardı ardına yayımlandı. Çeşitli yazılarını bir araya getirdiği Geçmişiniz İtinayla Temizlenir adını verdiği kitabını ise 2010 yılında yayımladı. Çağdaş Türkiye 1908-1980 (Türkiye Târihi Cilt: 4) kitabının yazarlarındandır. Geçmiş Ayrıntıda Saklıdır ve Tarihçinin Eleği adlı kitapları Timaş Yayınları tarafından 2012 yılında yayımlandı. Star gazetesinde yayınlanan tarih sayfası yazıları da yine aynı yayınevi tarafından Tarihin Buğulu Aynası ismiyle 2013 yılında yayımlandı. 1984-1999 arasında TÜBİTAK’ta çalışan yazar, halen Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak, yakın dönem siyasi tarihimiz ile ilgili araştırmalarını sürdürmektedir.
Eserler yükleniyor...