Cemil Süleyman Alyanakoğlu - Timaş Yayınları

Cemil Süleyman Alyanakoğlu

Fecr-i Ȃti topluluğunun önemli yazarlarından biri olan Cemil Süleyman Alyanakoğlu, 24 Şubat 1886’da İstanbul’da doğar. Babasının görevli sürgün edilmesi nedeniyle çocukluğu Beyrut ve Halep’te geçer. Sidon’da Frerler Okulu’nda ve Halep İdadisi’nde okur. Beyrut Amerikan Koleji’nde tıp eğitimi alır. 1906’da Kadırga’daki Mekteb-i Tıbbiye’den mezun olur. Halit Ziya’nın etkisindeki hikȃyelerini Servet-i Fünun, Aşiyan ve Tanin’de yayınlar. II. Meşrutiyet sonrasında kurulan Fecr-i Ȃti topluluğunun önde gelen kurucuları arasında yer alır. Timsal-i Aşk (1909) adlı hikȃye kitabı, topluluğun ilk yayını olur. Siyah Gözler (1911) adlı romanı, ona şöhretin kapıları açar. Daha sonra ikinci hikȃye kitabı Ukde (1912) yayınlanır. 1912’den sonra doktorluk yılları başlar. 1918’e kadar farklı cephelerde görev alır. 1918’de Sadiye Hanım’la evlenir. İlhan, Suna ve Süleyman adlı üç çocuğu dünyaya gelir. 19019-1926 yılları arasında Antalya, Çanakkale, Samsun ve İstanbul’da görev yapar. Belirsiz bir nedenden dolayı 1926’da yurt dışına çıkar. 1926-1934 yılları arasında Suriye, Filistin, Hicaz, Antakya ve Necit’te doktorluk yapar. 1929-1931 yıllarında Antakya’da çıkmakta olan Yeni Mecmua’da hikȃyeler yayınlar. Aralık 1934’te yurda döner. İstanbul Vapurculuk Şirketi ve Denizyolları İşletmesi’nde gemi doktorluğu yapar. Eylül 1937’den itibaren hikȃye, hatıra ve gezi yazılarını Kurun ve Vakit gazetesinde yayınlamaya başlar. Avrupa seyahati sonrasında rahatsızlanır ve 30 Nisan 1940’ta İstanbul’da vefat eder. Uzun yıllar kendisi gibi eserleri de unutulmuş olan yazarın eserleri günümüzde yeniden yayınlanmaktadır.
Eserler yükleniyor...