Cengiz Gündoğdu - Timaş Yayınları

cengiz-gundogdu-55987717-d51a-e811-80ee-00155d000c5b.jpg

Cengiz Gündoğdu

1965'te Erzurum’da doğdu. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Tasavvvufta Velâyet Kavramı" adlı Yüksek Lisans tezini, 1997 yılında "Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivâsî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri” adlı doktora tezini tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1998 yılında Yardımcı Doçent, 2008 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldu.
 
Erzurumlu İbrahim Hakkı Sempozyumu, Uluslararası Hâce Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Nurettin Topçu Sempozyumu, Uluslararası İnsanî Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumlarını koordine etmiş, sempozyum kitaplarının editörlüğünü yapmıştır. Doğuş Devrinde İslam Tasavvufu, Hüseyin Bey ve Ahmed Avni Bey’in Gülşen-i Raz Şerhleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tefviznâmesi gibi kitapları yanında yine yayımlanmış pek çok makale ve bildirisi bulunmaktadır.
Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Eserler yükleniyor...