Dominique Abdullah Penot - Timaş Yayınları

dominique-abdullah-penot-aac63264-f186-ea11-812d-00155d001553.jpg

Dominique Abdullah Penot

1954 yılında Fransa'da doğdu. Gençlik döneminde Doğu’nun maneviyat ummanına kapıldı. Bu konuda eserleri bulunan Batı’nın önde gelen düşünürlerinden René Guénon'un kitaplarını okudu. Müslüman olup Abdülvâhid Yahyâ adını alan Guénon’un eserleri kendisini büyüledi. Manevî açlığını gidermek için Hindistan’a gitmek üzere yola çıktı. Suriye’den geçerken Şam’da Şeyh Ebu en-Nûr’la karşılaştı. Şeyh’ten etkilenen Penot yedi sene Şam’da kaldı. Böylece İslam’la buluştu ve Şâzeliyye'ye intisab etti.

Şam’da kaldığı süre içinde İslam fıkhını (hukukunu), akâidi (inanç esasları ilmini), tasavvufu, hadis ve Kur’ân ilimlerinin yanı sıra tecvid ilmini ve İslam’la ilgili öğrenebileceği her şeyi öğrenmek için büyük gayret sarf etti. Yedi yılın sonunda mükemmel Arapçasıyla İslam’ı, kendi ülkesinin insanları olan Fransızlara, onların anlayabileceği dilden en iyi öğretebilecek seviyeye erişti.

Fransızların kolayca okuyup anlayabilecekleri bir Kur’ân meali hazırladı. Ayrıca Muhyiddin İbn Arabî’den Fütûhât-ı Mekkiye ve Aynanın Ötesinde'yi, Ebu Medyen'den Şiirler ve Hikmetler'i, İmam Nevevî’den Riyâzü's-Sâlihîn'i; İbn Atâullah el-İskenderî’den Gelin Tâcı'nı ve Tevekkülün İncelikleri'ni; Emir Abdülkâdir el-Cezâirî’den Kitâbü'l-Mevâkıf'ı; Hâris el-Muhâsibî’den de Hakk’ı Arayanlara Nasihatler'i tercüme etti.

Penot, bir yandan önemli İslâm klasiklerinden Fransızcaya tercümeler yaparken bir yandan da internet üzerinden de ulaşılabilecek Arapça ve Fransızca konferanslar ve vaazlar vermekte, tasavvufu hakkıyla yaşayabilmeleri için ona gönül verenlere yardımcı olmaktadır.

Eserler yükleniyor...