Ertan Ünlü - Timaş Yayınları

Ertan Ünlü

1981 yılında Ünye’de doğdu. İlkokul ve ortaokulu burada tamamladı. 1998’de İstanbul Silivri Lisesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı sene Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine baş¬ladı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. “Özeroğulları: 15-16. Yüzyıllar” adlı çalışmasıyla 2013’te yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. “18. Yüzyılın İkinci Yarısında Merkez-Taşra Bağlamında Sarrafların İlişki Ağları: Bir Sosyal Ağ Analizi Yöntemi Denemesi” başlıklı teziyle 2020’de doktora eğitimini tamamladı. Ağustos 2022’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’na doktor öğretim üyesi olarak atandı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Eserler yükleniyor...