Hasan Ali Çakmak - Timaş Yayınları

Hasan Ali Çakmak

1989 yılında dünyaya geldi. İlköğrenimini Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu’nda; orta öğrenimini yabancı dil ağırlıklı Kadri Yılmaz Lisesi’nde tamamladı. 2013 yılında onur derecesi ile Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tam burslu statüde Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitimi süresince TÜBİTAK’ın doğrudan bursiyerleri arasına girerek 2008-2022 yılları arasında 14 yıl boyunca bursiyer statüsünü korudu. Yüksek lisans tezinin gözden geçirilmiş baskısı Meclis-i Âlî-i Hazâin: Teşkilat Yapısı ve Faaliyetleri (1860-1866) adıyla 2023 Haziranı’nda Çizgi Yayınevi’nden çıkmıştır. Yakınçağ Osmanlı müesseseleri, tarihsel biyografi ve son dönem Osmanlı sosyal ve mali tarihi alanlarında araştırmalar yapan Çakmak, meslek yaşamına Bitlis Eren Üniversitesi Tarih Bölümü çatısı altında araştırma görevlisi olarak devam etmektedir.
Eserler yükleniyor...