Haşim Şahin - Timaş Yayınları

Haşim Şahin

1978 yılında Bolu’da doğdu. Üniversiteyi Eskişehir’de okudu. Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansını; Marmara Üniversitesi’nde “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Dinî Zümreler 1299-1402” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2001-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde görev yaptı. 2012 yılında doçent oldu. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders veriyor. Akademik ve popüler dergilerde, kolektif eserlerde makaleleri, Türkiye’de ve İran’da yayımlanan İslâm Ansiklopedisi’nde tasavvuf tarihi üzerine maddeleri bulunmaktadır. Türklerin İslamlaşma süreci, Selçuklu ve erken Osmanlı döneminde din-devlet ilişkileri, Bektaşîlik ve Alevîlik tarihi, Selçuklu beslenme kültürü, çocuk tarihi konuları üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Orta Zamanın Türkleri ve Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak (Nurdan Şafak ile) isimli iki kitabı vardır.
Eserler yükleniyor...