Hüseyin Rahmi Gürpınar - Timaş Yayınları

Hüseyin Rahmi Gürpınar

19 Ağustos 1864 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 3 yaşında annesini kaybeden Hüseyin Rahmi Gürpınar Girit'e babasının yanına gönderildi ve eğitimine burada başladı. Daha sonra İstanbul'a dönen yazar Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve İdadi'de öğrenim gördü. 1878'de Mekteb-i Mülkiye'ye girdi. Fakat rahatsızlığından dolayı ikinci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. 
Yazın hayatına Ahmet Mithat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazarak başlayan yazar sonrasında Batılı bir hayat tarzını benimseyen insanların hallerindeki gülünç durumları ele alan eserler yazdı. Bu anlamdaki ilk çalışması Şık, gazetede tefrika edildi. 
8 Mart 1944 yılında vefat eden yazar Heybeliada Mezarlığı'na defnedildi. 
Eserler yükleniyor...