Hüseyin Tapik - Timaş Yayınları

Hüseyin Tapik

25 Ekim 1955’te Sivas’ın Divriği ilçesinde doğdu. İlk öğrenimi Divriği İstiklal İlkokulunda, orta öğrenimini Nuri Demirağ Ortaokulu ve Sivas Kongre Lisesinde tamamladı. 1972 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesine puanı en yüksek üçüncü kişi olarak girdi. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Bursu ile öğrenimine devam etti. 1978 yılında mezun oldu. İlk isteği, doğup büyüdüğü Sivas Divriği ilçesinde hizmet vermekti. Bunu gerçekleştirdi. Uygulama imkânlarıyla dikkatini çeken Hacettepe Tıp Fakültesine öğretim görevlisi olarak girmeyi başardı. Ardından o yıllarda Anadolu’da sağlık hizmetlerine çok ihtiyaç olduğunu hissetti ve kendi isteğiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş yıllarında görev aldı. Askerlik vazifesini Kocaeli 15. Kolordu Askeri Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak tamamladı. Mecburi hizmet ve geçici görevlerin yanı sıra kendi isteğiyle Anadolu'nun birçok şehrinde hizmet verdikten sonra İstanbul’un değişik hastanelerinde çalıştı. Edindiği tecrübelerle sağlık alanında bazı şeylerin yolunda gitmediğini, çocukların sık sık hasta olup çok antibiyotik kullandıklarını, doğal/geleneksel tıbbın ve doğanın gücünün unutulduğunu fark etti. Oysa kendi dedesi 116 yaşında ölmüş ve hiç ilaç kullanmamıştı. Bu düşüncelerle araştırmalara başladı. Anadolu'da yüz yaşını aşmış sağlıklı insanların sırlarını çözmeye çalıştı. Bu sebeple devlet hizmetinden ayrılarak, özgürce SAĞLIKLI YAŞAMAK, HASTALANMADAN YAŞAMAK idealini hakim kılmak, hastalarını bu prensiplerle takip etmek ve onlara yeterli zamanı ayırmak üzere kendi muayenesinde hizmet vermeye başladı. Sağlıklı yaşamak için öncelikle sağlıklı gıda ile beslenmek gerekiyordu. Gıdalardaki bozulmaları fark edince Anadolu dağlarını, yaylalarını, ovalarını ve köylerini karış karış gezdi. Yerli tohumları, coğrafi işaretli ürünleri araştırdı. Üretici ve tüketicileri bilgilendirdi. On yıl boyunca gıda sektöründe danışmanlık yaptı. Birçok televizyon kanalında ve sosyal medyada insanları bilinçlendirmek için çaba gösterdi. Kendini çocuklara, en çok da yenidoğanlara adayan Dr. Hüseyin Tapik halen İstanbul Göztepe’de bulunan muayenesinde hizmet vermektedir. BİLİMSEL PROFESYONEL ÜYELİKLER • Türk Pediatri Kurumu • Milli Pediatri Derneği • Türk Tabipler Birliği • Solunum ve Alerji Hastalıkları Derneği • Çocuklar için Çalışan Serbest Hekimler Grubu • Doğal Hayatı Koruma Derneği • Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği KATILDIĞI KONGRE VE SEMİNERLER • Uluslararası Pediatri Kongresi / Çin • Avrupa Pediatrik Enfeksiyöz ve Parazitoloji Derneği / Hollanda • Balkan Ülkeleri Alerji ve İmmünoloji Kongresi / İstanbul • Ayrıca yurt içinde uluslararası ve ulusal 50’ye yakın bilimsel toplantı ve kongre katılımı
Eserler yükleniyor...