İlyas Gökhan - Timaş Yayınları

İlyas Gökhan

1966’da Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. 1987’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1994’te Erciyes Üniversitesi’nde yüksek lisans, 1998’de Fırat Üniversitesi’nde doktora eğitimlerini tamamladı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Mısır Cumhuriyeti’nden sağladığı bursla 1996-97 yıllarında Kahire Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. 1993-2011 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 2011’de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne atandı ve 2014’te profesör oldu. Aynı üniversitede Tarih Bölüm Başkanlığı (2012-2017), Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (2015-2017) ve Rektör Yardımcılığı (2015-2016) görevlerinde bulundu. 2017 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne atandı. Bu üniversitede 2018-2021 yılları arasında Rektör Yardımcılığı yaptı. 2019’da atandığı İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı’na devam etmektedir. Îhşîdî, Fatımî, Selçuklu ve Memlûk devletlerinin tarihleri üzerine yayınlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır.
Eserler yükleniyor...