İsmail Hakkı Bursevî - Timaş Yayınları

İsmail Hakkı Bursevî

İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri, 1653’te bugünkü Bulgaristan’ın Aydos kasabasında dünyayı teşrif etti. Uzun süre Bursa’da yaşadığı ve orada vefat ettigi için Bursevî künyesi ile meşhur oldu. Küçük yaşta iken tasavvuf ve tarikat çevreleriyle irtibata geçti. 1664’te geldiği Edirne’de, Abdülbâki Efendi’den çeşitli ilimlerle ilgili dersler aldı. 1672’de Osman Fazlı Efendi’den ders almak için İstanbul’a geldi. 1675’te "halifelik" alıp vaaz ve irşad için Üsküp’e gönderildi. 1681’de Edirne’de bulunduğu sırada, Bursa halifesi Şeyh Sun’ullah el-Amasyevî’nin vefatı üzerine, yerine Bursa halifesi olarak tayin edildi. Meşhur tefsir kitabı Ruhu’l-Beyan’ı burada kaleme aldı. 1717 yılında Şam’a hicret ederek burada üç sene kaldı. Burada Tuhfe-i Recebiyye’nin de aralarında olduğu on kadar kitap ve risale yazdı. 1720 yılında tekrar Anadolu’ya döndü. Bursevî Hazretleri, Üftâde ve Aziz Mahmud Hudâyî Hazretlerinden sonra Celvetiyye tarikatının en meşhur simalarından biridir. 20 Temmuz 1725’te Bursa’da Hakk'a yürüdü.
Eserler yükleniyor...