Kemal Beydilli - Timaş Yayınları

Kemal Beydilli

8 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da doğdu ve İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. Yüksek tahsile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde başladı. Tarih eğitimini aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi’nde sürdürdü (1964-68) ve eğitimini, “Prens Metternich İdaresinde Avusturyaʼnın Osmanlı Devletiʼne Karşı Takip Ettiği Politika” konulu Osmanlı arşiv belgelerine dayalı Mezuniyet Tezi ile tamamladı. 1970-75 arası doktora ile mezun olduğu Münih Ünivesitesi’nde tarih eğitimine devam etti. Burada, Güney-Doğu Avrupa Tarihi, İktisat Tarihi ve Osmanistik tahsil etti. Doktora için şart koşulan Latince imtihanını ve diğer seminer çalışmalarını başarı ile tamamlayarak, 16. Yüzyılda Lehistan-Osmanlı münâsebetlerini, dolayısıyla Osmanlı arşiv belgelerinden hareketle Lehistan kral seçimlerine Türklerin yaptığı müdahaleleri konu alan doktora çalışmasını, Prof. Dr. Hans Joachim Kissling’in yanında yaptı. Bu çalışma 1976 yılında Münih’te basıldı. 1976’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı ve Prof. Dr. Cemal Tukinʼden boşalan Avrupa Tarihi derslerini devraldı. 1982’de, 18. Yüzyılda Osmanlı-Prusya münasebetlerini ele alan çalışma ile doçent ve 1987’de 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Doğu Anadolu’da Rusya’ya göç ettirilen Ermenilerle ilgili teziyle profesörlüğe yükseldi. Osmanlı tarihinin çeşitli konularını, diğer devletlerle olan ilişkilerini, eğitim, matbaa, müessese ve yenilenme ve yeniden yapılanma (reform) meselelerini ele alan ve Osmanlı arşiv belgelerine dayanan araştırmalar yaptı. Avrupa tarihi, yeni ve yakın zamanların Osmanlı siyasi tarihi, ıslahat hareketleri, lâyihalar, siyasetnâmeler, arşiv belgeleri üzerinde incelemeler ve Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi gibi dersler verdi. Çok sayıda makaleler, katkılı kitap tanıtımları yazdı ve tarihimize ışık tutan bazı çalışmaları tercüme etti, araştırma mahsulü telif kitaplar yayımladı. Diyanet İslâm Ansiklopedisiʼnde 100 yakın madde telif etti ve ayrıca çok sayıda maddeleri tashih ederek yayıma hazır hale getirdi. 20 seneden fazla Yakınçağ Tarihi Anabilim dalı başkanlığını sürdürdüğü ve ayrıca Tarih Bölümü başkanlığında bulunduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 16 Temmuz 2003 tarihinde ayrılarak erken emekli oldum. Kuruluşundan itibaren Yeditepe Üniversitesi’nde Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi dersleri verdi ve Tarih Bölümüʼnde hocalık yaptı. Haziran 2010’dan beri 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümüʼnde hocalık yapmakta ve yeni kurulan bu üniversitenin Tarih Bölümü’nün ilk başkanlığı vazifesini de tamamladı.
Eserler yükleniyor...