Muharrem Kesik - Timaş Yayınları

muharrem-kesik-664efc81-caa1-e411-b805-00155d031a02.jpg

Muharrem Kesik

1969 yılında Giresun’da doğdu. 1979 yılında ilkokul, 1987 yılında lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Lisans öğrenimini 1987-1991 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 1991-1993 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak, İstanbul’da Ahmet Çuhadaroğlu İlköğretim Okulu’nda tarih öğretmenliği yaptı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994’te “Cenâbî Mustafa Efendi’nin, el-Aylemü’z-zâhir fî ahvâli’l-evâil ve’l-evâhir Adlı Eserinin Anadolu Selçukluları İle İlgili Kısmının Tenkidli Metin Neşri” adlı teziyle Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora programına kayıt oldu. 27 Temmuz 1999’da “Sultan I. Mesud Devri Türkiye Selçukluları Tarihi (1116-1155)” adlı teziyle doktor unvanını aldı. 4 Haziran 2003 tarihinde de Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2012’de Doçent unvanı aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Doçentlik kadrosunda görevini sürdürmekte olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.
Eserler yükleniyor...