Mustafa Alican - Timaş Yayınları

mustafa-alican-23bedf88-2901-e411-8ce7-00155d001518.jpg

Mustafa Alican

Prof. Dr. Mustafa Alican Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy beldesinde dünyaya geldi. Çocukluk yılları Bursa ve İstanbul’da ecdadın canlı varlığını temâşâ ile geçti. 2007 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2012’de Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu “Bir Ortaçağ Şehri Olarak Meyyâfârikîn (Silvan)” başlıklı teziyle tarih doktoru oldu. Muhtelif gazete, dergi ve internet sitelerinde makale, çeviri, eleştiri ve yorum yazıları yayınlandı. 2013 yılında yardımcı doçent, 2016’da doçent, 2021’de ise profesör oldu. 2012-2018 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, 2018-2021 yılları arasında Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalıştı. Muş Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SEMAM) kurucu müdürü olarak görev aldı. Özelde Selçuklu, genelde ise İslâmî Ortaçağ tarihi ile ilgilenen yazar, çalışmalarını Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde sürdürüyor.
Eserler yükleniyor...