Nevzat Artuç - Timaş Yayınları

nevzat-artuc-7050e330-d1ca-e711-80e6-00155d000c5b.jpg

Nevzat Artuç

Yapmış olduğu başarılı çalışmalarla II. Meşrutiyet Dönemi üzerine önemli bir boşluğu doldurmuş olan Nevzat ARTUÇ, Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kahramanmaraş’ta tamamladı. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Osmanlı Devleti’nde Bulgar İsyanları ve Bulgar Meselesi (1878-1885) başlıklı teziyle 1998’de, doktorasını aynı üniversitede Yakınçağ tarihi alanının duayen isimlerinden, hocaların hocası Prof. Dr. Bayram KODAMAN yönetiminde Ahmed Cemal Paşa (Askerî ve Siyasi Hayatı) başlıklı tezle 2005 yılında tamamlamıştır. Prof. Dr. Bayram KODAMAN’ın büyük takdirini kazanmış ve son doktora öğrencisi olma bahtiyarlığına erişmiş olan Nevzat ARTUÇ’un ilgi alanları arasında II. Meşrutiyet Dönemi, Birinci Dünya Savaşı, İttihat ve Terakki Cemiyeti, İttihâd-ı İslâm, Enver, Talat, Cemal Paşalar, Besarya Efendi, son dönem Bağdat vilayeti valileri, II. Meşrutiyet Dönemi Ortadoğu’da antik kentler-tarihî eserler, arkeolojik çalışmalar, misyonerlik, eğitim-kültür faaliyetleri, Ermeni meselesi ve Hamidiye Alayları gibi önemli ve popüler konular bulunmaktadır. Özellikle Türk Tarih Kurumu tarafından ilk baskısı 2008 yılında ve genişletilmiş ikinci baskısı da 2019’da neşredilmiş olan Cemal Paşa başlıklı iddialı çalışması ile II. Meşrutiyet Dönemi’nin tarihini farklı bir bakış açısı ile âdeta yeniden yazmıştır. Nevzat ARTUÇ evli olup, Mehmet Kerem ve Zehra adında iki çocuk babasıdır. Halen Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Nevzat ARTUÇ’un 10 kitap ve kitap bölümü ve 60’ın üzerinde bilimsel makale ve tebliği bulunmaktadır.
Eserler yükleniyor...