Serdar Uslu - Timaş Yayınları

serdar-uslu-45a936fc-a610-eb11-8130-00155d031a07.jpg

Serdar Uslu

1978 yılında Istanbul, Üsküdar'da dünyaya geldi. 1995 yılında Mersin Üniversitesinde başladığı Felsefe eğitimini, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde savunduğu Platon'da Düzen Sorunu başlıklı doktora teziyle tamamladı. 2008 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi ve Bilim Tarihi dersleri vermekte, bu alanda makaleler yazmakta ve çeviriler yapmaktadır. 

Eserler yükleniyor...