Süleyman Tekir - Timaş Yayınları

suleyman-tekir-6a408f1e-f50c-ea11-8124-00155d003b01.jpg

Süleyman Tekir

1985’te Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. 2008 yılında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı’nda “1921-1928 Ardahan’da İdari, Ekonomik ve Sosyal Yapı” adlı teziyle master derecesi aldı. Yine aynı üniversitede, “Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi’nde Türk-Rus Mücadelesi (1914-1917)” adlı çalışmasıyla 2015 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2011-2017 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde Arş. Gör. ve Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapan Süleyman Tekir, Haziran 2017 tarihinden itibaren Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Türk Jandarma Teşkilatı, Millî Mücadele, Muhaceret, Salgın Hastalıklar, Musul Meselesi, Basın Tarihi konuları üzerine kitabı, kitap içi bölümleri, makaleleri, yayınlanmış uluslararası ve ulusal bildirileri bulunmaktadır. Evli ve Asya Duru’nun babasıdır.
Eserler yükleniyor...