Yasin Pişgin - Timaş Yayınları

yasin-pisgin-c1ef91fe-1f4f-ea11-8128-00155d031af7.jpg

Yasin Pişgin

1976 yılında İskenderun’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İskenderun’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim dalında, “Kur’an’a Göre Hz. Peygamber’in Beşerî ve Nebevî Konumu” adlı tez çalışmasıyla 2002 yılında yüksek lisansını tamamladı.

2001-2003 yılları arasında Ankara’da İmam-Hatip olarak görev aldı. 2004 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dinî Yüksek İhtisas Merkezi’nde Müftülük/ Vaizlik eğitimi aldı.

Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde 2005-2007 yılları arasında Vaiz olarak görev yaptıktan sonra Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezi’nde 2007-2010 yılları arasında Eğitim Görevlisi olarak çalıştı. Bu süre zarfında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı'nda “Kur’an’a Göre Akıl ve Akılcılığın Kur’an Tefsirine Etkisi” adlı tez çalışmasını 2008 yılında tamamlayıp Doktor unvanını aldı. 2018 yılında "Kur'an'da Karakter İnşası" takdim teziyle Doçent oldu.

Halen Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan yazar, yurt içi ve yurtdışında çok sayıda konferans, bilimsel kongre, radyo ve TV programına katılmış, yoğun bir şekilde katılmaya devam etmektedir.

Eserler yükleniyor...