Yunus Emre - Timaş Yayınları

Yunus Emre

Yunus Emre, 1238 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Türk tasavvuf edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusu olan Yunus Emre, Ahmed Yesevi ile başlayan tekke şiiri geleneğini özgün bir söyleyişle Anadolu’da yeniden ortaya koymuştur. Yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkileyen Yunus Emre, tasavvufla beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la olan ilişkilerini işledi, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi gibi konuları ele aldı.
Ölümü, yine Eskişehir'de, 1321 yılında gerçekleşmiştir. 
Tüm şiirlerinin toplandığı Divan'ı ve Risaletü'n-Nushiye isimli bir mesnevisi vardır. 
Eserler yükleniyor...