Zafer Duygu - Timaş Yayınları

zafer-duygu-118d7497-71c3-ea11-812f-00155d001553.jpg

Zafer Duygu

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden lisans (2007), aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden master (2010) ve doktora (2015) dereceleri almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde North Carolina Duke Üniversitesi'nin Religious Studies Bölümü'nde TÜBİTAK desteğiyle post-doktora yapmıştır. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçent olmuştur (2018). Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhîyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Hristiyanlık ve dinler tarihi konulu çalışmalarıyla, seminer ve konferanslarıyla, katıldığı programlarla tanınmaktadır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış birçok makalenin yazarı, bazı eserlerin ise editörüdür. Basılmış kitaplarından bazıları şunlardır: İslam ve Hristiyanlık: Hristiyanlara Göre İki Dinin Karşılaşması ve İlk Etkileşimler (İstanbul: Timaş, 2021) İsa, Pavlus, İnciller: Hristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı, 4. Baskı, (İstanbul: Düşün, 2022) İnciller Güvenilir Metinler midir? Metodolojik ve Karşılaştırmalı Analizler, 2. Baskı, (İstanbul: Düşün, 2022) Nikomedeia ve Hristiyanlık: İlk Beş Yüzyıl (İstanbul: Düşün, 2018) Hristiyanlık ve İmparatorluk: Geç Antikçağ'da Kilise-Devlet İlişkileri ve Kristoloji Paradigmaları (İstanbul: Divan, 2017) Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hristiyanlık, İslam, Siyasi Tarih (İstanbul: Divan, 2016)
Eserler yükleniyor...