Ziya Gökalp - Timaş Yayınları

ziya-gokalp-cac20be4-7d06-e411-89ca-00155d001518.jpg

Ziya Gökalp

Tam adı Mehmet Ziya Gökalp, 23 Mart 1875'te Diyarbakır'da doğdu. 1910'da kurulmasında öncülük yaptığı İttihat Terakki İdadisi'nde sosyoloji dersleri verdi. Bir yandan da "Genç Kalemler" dergisini çıkardı. Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecinde yeni bir ulusal kimlik arayışına girdi. Düşüncesinin temelinde, Türk toplumunun kendine özgü ahlaki ve kültürel değerleriyle, Batı'dan aldığı bazı değerleri kaynaştırarak bir senteze ulaşma çabası yatıyordu. "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" diye özetlediği bu yaklaşımın kültürel öğesi Türkçülük, ahlaki öğesi de İslamcılıktı. 1924'te kısa süren bir hastalığın ardından İstanbul'da yaşamını yitirdi. Kızıl Elma, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Yeni Hayat en önemli eserlerindendir.
Eserler yükleniyor...