Keşkül Dergisi 27. Sayı - Timaş Yayınları

keskul-dergisi-27-sayi-1520401902707.jpg

Keşkül Dergisi 27. Sayı

Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Dergi
Diziler: Dergi Keşkül
İlk Baskı Tarihi: Temmuz’13
Sayfa Sayısı: 128
Ebat: 24x32
ISBN: ISSN:1304-9585
Barkod: 1520401902707
40.00 TL

KDV Dahil Fiyat

“Yâ Rab Şu Muazzam Ramazan Hürmetine Kaldır Aradan Vahdete Hâil Ne İse”

Mehmed Âkif Ersoy

Biz Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine kavuşmak, rızasına lâyık olmak niyâzıyla okuyucularımıza Oruç ve Ramazan konulu bir sayı hazırlama telâşındayken, dışarıda bir vâveylâdır kopuyordu.


Çeşitli entrikalarla büyütülmeye çalışılan ve ülkemizin her tarafına planlı bir şekilde yayılan hâdiselerin, külliyyen zarar ve ziyân olmasının yanında, iyi niyetli bir çabanın eseri olmadığı da âşikârdı.Çok şükür, Rahmet ayı Ramazan-ı Şerîf geldi ve her zaman olduğu gibi sâf sîneleri sürûrlandırıyor; ümidimiz odur ki, kirlenmiş kalplerimizi de pür nûr eyleyecek.

Dergimizin bu 27. sayısında, Prof. Dr. Süleyman Uludağ; ‘Hikmet ve Gâyesi Açısından Oruç ve Ramazan’ı kaleme aldığı makalesinde, sûfîlere göre orucun fazilet ve ehemmiyetini anlatıyor. Prof. Dr. Nihat Öztoprak; ‘Klâsik Türk Edebiyatında Ramazan’ başlıklı yazısında, edebiyatımızda Ramazaniyeler, Ramazan ilâhîleri, Ramazan manileri gibi Ramazan ve orucu anlatan eserleri biz okuyucularıyla buluşturuyor. Prof. Dr. İsmail Kara ise; ‘Müslüman İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek: Mahya’yı ve kelimenin menşe’inden başlayarak etrafında oluşan zengin kültürü dikkat nazarlarımıza veriyor. Emin Işık; ‘Orucun Ruhsal Gelişmeye Katkısı’ başlıklı yazısında orucun esas hedefi olan ahlâkî gelişim üzerinde dururken Prof. Dr. Ramazan Altıntaş takvâ ve oruç ilişkisini ele alıyor. Prof. Dr. Kemal Sayar ise modern zamanın unutuşla sakatladığı zihinlerimizi Ramazanın nasıl tazelediğini anlatıyor. Ahmet Özkan Kadir sûresi tefsîri üzerinden Kadir gecesini ve o mübarek gecede Kur’ân-ı Kerîm’in indirilişini kalplerimize nakşediyor. Kıymetli Hikâyecimiz Mustafa Kutlu ise Ramazanın ruhları sükûna erdiren o tatlı iklimini anlattığı yazısıyla dergimizi teşrîf ediyor. Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ‘Haremeyn’de Ramaza adlı yazısıyla bizi Mekke-Medine’nin; Prof. Dr. Cihan Okuyucu ise Doğu’dan ve Batı’dan üç ülkenin Ramazan iklimine götürüyor.


Orucun kadîm tıp kitaplarındaki yerine değinen yazıların da bulunduğu Oruç ve Ramazan sayımızda, ayrıca Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren’le Müslümanların İslâm algısı, zaman olgusu ve günümüzde ibnü’l-vakt olabilmek üzerine yapılan röportaj da problemlerimizin çözümüne dair ip uçları içeriyor.
Allah Teâlâ’dan Ramazan’ın feyz ü bereketini niyâz ediyoruz. Oruçlarımız, ebrâr u mukarrebînin tuttuğu oruçlara ilhâk olunsun. Vesselâm… 

Diğer dergilere göz atın

keskul-dergisi-12-sayi-1520401901205.jpg

Keşkül Dergisi 12. Sayı

Sufi Kitap
40.00 TL
keskul-dergisi-11-sayi-1520401901106.jpg

Keşkül Dergisi 11. Sayı

Sufi Kitap
40.00 TL
keskul-dergisi-10-sayi-1520401901007.jpg

Keşkül Dergisi 10. Sayı

Sufi Kitap
40.00 TL
keskul-dergisi-9-sayi-1520401900901.jpg

Keşkül Dergisi 9. Sayı

Sufi Kitap
40.00 TL
keskul-dergisi-7-sayi-1520401900703.jpg

Keşkül Dergisi 7. Sayı

Sufi Kitap
40.00 TL
keskul-dergisi-6-sayi-1520401900604.jpg

Keşkül Dergisi 6. Sayı

Sufi Kitap
40.00 TL
keskul-dergisi-5-sayi-1520401900505.jpg

Keşkül Dergisi 5. Sayı

Sufi Kitap
40.00 TL