Jungiyen Rüya Analizi - Timaş Yayınları

jungiyen-ruya-analizi-9786050848298.jpg

Jungiyen Rüya Analizi

Işık karanlıktan doğar.
Marka: Timaş Yayınları
Kitaplık: Psikoloji Kitaplığı
Diziler: Psikoloji
Sayfa / Ebat: 224s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Ekim’23 / Ekim’23
Baskı Sayısı: 1
Tercüman:
ISBN: 978-605-08-4829-8
Barkod: 9786050848298
Üst Başlık: Teori ve Pratik El Kitabı
175.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Rüya görmek insanlığın evrensel bir deneyimidir. Fenomenolojik olarak, uyku esnasında zihinde gerçekleştiğini sonradan kabul ettiğimiz bir deneyimdir ama bunlar rüyada bize uyanıkken yaşadıklarımız kadar gerçek görünür. Yani her şey, rüya âlemi olduğunu ancak sonradan kabul ettiğimiz ve ‘gerçek’ olduğu izlenimini veren bir dünyada gerçekleşmiştir.

Rüyaların, rüya görenin kişisel psikolojisi, tavırları ve davranış örüntüleriyle yakından ilişkili olduğuna dair modern inanç, bilinçdışının rüyalarda can kazandığını gösteren İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung'un öncü nitelikteki çalışmalarına çok şey borçludur.

Bu kitap Jung'un Analitik Psikolojisinin temel ilkeleri ışığında rüyaları anlamaya yardımcı olacak kapsamlı ve pratik bir rehberdir.

Kitapta Jung'un psişe modeli, pek çok klinik rüya örneği verilerek ve bunların bağlam içinde nasıl yorumlanabileceği gösterilerek tanımlanmış ve anlatılmıştır.

Jungiyen analist James A. Hall’un yaygın ve tekrarlayan rüya motiflerini, travmatik rüyaları, rüyaların telafi edici ve amaçlı işlevlerini, hastalık veya fiziksel değişimin habercisi olarak rüyaları ve rüyaların rüya görenin yaşam evresi ve bireyleşme süreciyle ilişkisini özenle açıkladığı Jungiyen Rüya Analizi, Özgür Ertana’nın nitelikli çevirisi ve son derece özverili bir çabayla dipnotlar ve eklerle metni zenginleştirmesiyle Türkçe yazında bu sahada önemli bir kaynak haline geldi.

 

Rüyaları anlamak, aynı hataların farklı şekillerde yinelendiği örüntüleri keşfetmeyi mümkün kılar ve tekrar eden bu örüntüleri egonun gözleri önüne serer. Bu çatışmalar berrak bir şekilde görüldüğünde sorumlu bir tavır alma fırsatı doğar. Rüya psişenin tamamının hizmetindedir; ancak bu esas görevden sonra, ikincil bir görev olarak, herhangi bir ego tavrına veya bakış açısına karşı çıkmakla ilgilenir. Uyanıklık hali egosu rüyaların neyi başarmaya çalıştığına bakarak kendi konumunu değerlendirebilir ve arzu ederse daha derin süreçlere katılabilir.

Editörün görüşü
Rüyalar analitik psikolojiyle ilgilensin ilgilenmesin çoğumuzun ilgi sahasına giren, merak ettiğimiz bir evren. Psikoloji biliminin de farklı ekolleri tarafından ele alınan bir alan. Dünyaca bilinen bir Jungiyen analist olan James A. Hall başlangıçta tüm teorilere eşit mesafeden yaklaşırken zaman içinde Jungiyen yorumlama biçiminin nasıl öne çıktığını, bunun sebepleri ve bağlı olduğu ekolün rüyalara yaklaşımını aktarıyor. Kitaba uzun yıllarını Jungiyen okumalara ve eğitimlere adayan çevirmen Özgür Ertana'nın dipnotlarla yaptığı katkıyı da mutlaka anmak gerekir. Ertana çevirinin akışkanlığını sağlamanın yanı sıra kitabı notlandırmasıyla da eserinin değerini daha da artırıyor.
En önemli cümle
Rüyalar şefkatli fakat objektif bir arkadaşın gönderdiği mesajlara benzer. Yazılma biçimleri ve kullandıkları dil kimi zaman zor anlaşılsa da hiç kuşkusuz bizim iyiliğimizle ilgilenirler. Fakat bu bizim hedeflediğimizden çok farklı bir esenlik hali olabilir. Rüya yorumunda, rüyanın tamamen anlaşıldığını hiçbir zaman düşünmemek gerekir. Olsa olsa rüyanın faydalı ve güncel bir anlamını keşfedebiliriz fakat bu bile sonraki rüyaların ışığında değişebilir. Zira rüya yorumunda ego ile bilinçdışı arasında sürekli bir diyalog söz konusudur ve bu, hem içeriğinin odak noktası hem referans seviyesi değişebilen ve sonsuza dek uzayan bir diyalogdur.
Bu kitap neden önemli
Rüyalar hepimiz için merak uyandırıcı bir evren. Kadim öğretilerde biraz da geleceğe dair işaretler biçimde yorumlanan rüya motifleri psikolojinin konusu haline geldiğinde kişinin benliğine, bilincine ve bilinçdışına dair önemli ipuçlarının yakalanabileceği bir semboller bütünü haline gelir. Bu kitap rüya analizi konusunda en derinlikli bakışları sunan C. G. Jung'un yaklaşımı üzerinden bu merak uyandıracak âleme bir kapı açıyor. Ego ve bilinçdışı arasında sürekli bir diyalog olan rüyalara analitik bir yaklaşıma bakmak isteyenlere önemli bir yol haritası sunuyor. Ayrıca çevirmen Özgür Ertana'nın dipnot ve ekleriyle kitap James A. Hall'un işaret ettiklerinin ötesinde Jungiyen rüya analizine dair daha da zengin bir içerik sunuyor.

Diğer kitaplara göz atın