Günlük 2 - Timaş Yayınları

gunluk-2-9786050846133.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI
Şair Nigâr Hanım’ın bugüne kalan tüm defterleri yeni harflerle ve Nazan Bekiroğlu'nun zenginleştirilmiş notlarıyla gün yüzüne çıkıyor.
Marka: Timaş Yayınları
Kitaplık: Edebiyat Kitaplığı
Diziler: Anı-Biyografi
Sayfa / Ebat: 432s. / 16x24
İlk ve Son Baskı: Şubat’23 / Şubat’23
Baskı Sayısı: 1
Kapak Tasarım:
Yayına Hazırlayan:
ISBN: 978-605-08-4613-3
Barkod: 9786050846133
350.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Türk edebiyatında en uzun süre günlük tutan kadın yazar unvanına sahip Şair Nigâr Hanım’ın günlüğünün ilk sekiz defteri, Zeynep Berktaş’ın titiz çalışması ve Nazan Bekiroğlu’nun önsöz ve notlarıyla gün yüzüne çıktığında geriye kalan defterlerle ilgili çalışmanın da kısa süre sonra okurla buluşacağı vurgulanmıştı. Elinizde tuttuğunuz eserle mevcut günlüklerin yayını tamamlanıyor. Nigâr Hanım’ın son dönem günlükleri olarak niteleyebileceğimiz Günlük II, 20 Ocak 1894 ilâ 19 Mart 1918 tarihleri arasında tutulmuş beş defteri ihtiva ediyor.

Günlüğün tamamını teşkil eden malzeme -eksik defterlere, koparılan sayfalara, karartılan satırlara rağmen- hem Nigâr Hanım’ın hayatı hem de yaşadığı dönemi kuşatan meseleler hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu eser sadece bir günlük olarak değil, bir roman gibi de okunabilir. Çünkü bir yandan Nigâr Hanım kendi iç romanını yazmıştır. Bu günlükler sayesinde onun ruhunun en mahrem yerlerinde dolaşma imkânı buluruz. Diğer yandan Nigâr Hanım sayfalar boyunca sadece kendi hayatını anlatmamış, devirle ilgili meseleleri de kendi penceresinden gözlemlemiş ve yazıya dökmüştür. Zengin bir cemiyet hayatı yaşayan Nigâr Hanım İstanbul’un seçkin muhitlerinden Saray çevresine kadar açılan bir yelpazede şehrin sosyal hayatını ve ünlü simalarını takip etme imkânını da vermektedir. Özellikle ikinci cilt okunduğunda Nigâr Hanım’ın gözlem gücü yanında sağlam bir nesir diline de sahip olduğu görülecektir.

İkinci cildi teşkil eden günlüklere konu olan en önemli mesele savaştır. Bu ciltte, peş peşe yaşanan, devlet ve toplum hayatımızda büyük hasarlar bırakan Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşlarının yansımalarını Nigâr Hanım’ın kaleminden okuma imkânı buluruz. Vatanla ilgili meselelerde çok hassas olan Nigâr Hanım savaşa dair endişelerini dile getirir, yardım cemiyetlerinde faaliyet gösterir. Peş peşe gelen savaşların etkisiyle yaşanan maddi sıkıntılar, kıtlık, kesintiye uğrayan gelirler, göçlerle kalabalıklaşan ve yaşanması daha zor hale gelen İstanbul, hastalıklar ve yalnızlık bu cildin en dikkat çekici temalarıdır. Ancak bütün bu zorluklara mukabil, Nigâr Hanım’ın sürdürmeye gayret ettiği hareketli sosyal hayat, salı toplantıları, hanedan üyeleri ve dönemin seçkin isimleriyle geçirilen vakitler ve edebiyatın yanı sıra musiki tutkusu da günlüğün öne çıkan unsurlarıdır.

Nigâr Hanım’ın günlüğü Türk edebiyatının bir kadın kaleminden çıkmış en hacimli günlüğüdür ve ilham verici zengin muhtevası sebebiyle başta kadınlar olmak üzere okuyuculara söyleyeceği çok şey vardır.

Editörün görüşü
Orijinali 1600 küsur sayfa hacmine sahip bu günlükler ilk kez tam metin haliyle Latinize edilerek gün yüzüne çıkıyor. Uzun yıllara dayanan titiz bir çalışmanın ürünü olan eser hem Nigâr Hanım'ın hayatına, duygularına, zengin sosyal çevresine, yazar-şair kimliğine hem de tanıklık ettiği Osmanlı'nın son dönemine dair kıymetli bilgiler ihtiva ediyor.
Bu kitap neden önemli
* Nigar Hânım'ın günlükleri ilk kez yeni harflerle ve tam metin olarak neşrediliyor. * Titiz bir çalışmanın ürünü olmanın yanında Nigâr Hanım'la ilgili en önemli ilmi çalışmaları yapan Nazan Bekiroğlu'nun önsözünü ve notlarını ihtiva ediyor. * Son dönem günlükleri olarak anılan bu defterler Balkan, Trablusgarp ve I. Dünya Savaşı yıllarına denk geldiği için dönemin siyasi ve ekonomik atmosferine dair önemli detaylar içeriyor. * Nigâr Hanım mensup olduğu aile ve yazar kimliğiyle kendi döneminin önemli figürlerinden biri ve son derece kalabalık bir sosyal çevreye sahip. Bu da demek oluyor ki Günlük'te Osmanlı bürokrasisinden hanım sultanlara, dönemin politik olaylarından sosyal değişimlere, musikiden salon hayatına ve elbette dönemin yazar kadrolarına varıncaya kadar son derece zengin bir içerik mevcut. * Nigâr Hanım'ın günlükleri hem edebiyat tarihi hem de sosyal tarih açısından incelenmesi gereken önemli bir vesika.
Anahtar kelime
Şair Nigâr Hanım, 19. Yüzyıl, Edebi Salon, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Efsus, Sosyoloji, Sosyo-Ekonomik Yapı, Müzik, Nazan Bekiroğlu, Edebiyat Tarihi, Kadın, II.Abdülhamid, Naciye Sultan, Hilal-i Ahmer

Diğer kitaplara göz atın