Günlük - Timaş Yayınları

gunluk-9786050837896.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI
Türk edebiyatının ilk kadın şairi sayılan Nigâr Hanım’ın 25 yaşından hayatının sonuna kadar tuttuğu günlükler ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
Marka: Timaş Yayınları
Kitaplık: Edebiyat Kitaplığı
Diziler: Anı-Biyografi
Sayfa / Ebat: 480s. / 16x24
İlk ve Son Baskı: Nisan’21 / Nisan’21
Baskı Sayısı: 1
Kapak Tasarım:
Yayına Hazırlayan:
ISBN: 978-605-08-3789-6
Barkod: 9786050837896
Alt Başlık: Şair Nigâr Hanım
Üst Başlık: 24 Ocak 1887 - 14 Nisan 1890
135.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatlarının derbendinde bir Ara Nesil sanatçısı olan Şair Nigâr Hanım, kadınların kendi duygularından açıkça bahsedemediği, erkek duygularını taklit ederek yazdığı bir dönemde bir kadın olarak duygularını çekincesizce yazabilmiş, adını açıkça göstererek kimliğini sahiplenmiştir. Bu açıdan bakıldığında ilk “kadın” şairimizdir ve aynı zamanda Türk edebiyatında en uzun günlük yazan kadın yazar unvanına sahiptir. 25 yaşında başladığı günlük tutma alışkanlığını hayatının sonuna kadar devam ettirmiş ve ölümünden sonra kendi hayatına delil olacak defterler bırakmıştır.

İlk dönem günlükleri bütünüyle II. Abdülhamid saltanatıyla örtüşen, son dönem günlükleri ise Balkan Harbi’nin hemen öncesinden I. Cihan Harbi’nin son yılına kadar uzanan Nigâr Hanım’ın defterlerinden sadece kendi hikâyesini değil bir dönemin şemasını da çıkarmak mümkündür.

Günlük, içerdiği dönemin bütün hareketliliğine rağmen siyasi amaçlarla kaleme alınmış değildir. Politika Nigâr Hanım’ın öncelikli ilgi alanında görünmez. Ancak tanıklıkları önemlidir. Örneğin bir gün Naciye Sultan’ı ziyaretten dönüşünde defterine şu cümleyi kaydetmiştir: “Bugün Harbiye Nazırı zevcesi Naciye Sultan bu harp ne zaman bitecek diye benden soruyordu”, 8 Şubat 1918.

Günlük, edebiyat tarihi açısından da önemlidir. En zengin yanlarından biri titizlikle kaydedilmiş şahıs kadrosudur. Satırlarda izi sürülebilecek edebi simalar kadar dönemin entelektüel bir kadınının okuma listesi de ilgi çekicidir.

Ayrıca dönemin sosyal ve kültürel hayatı ve kapsadığı süreçte yaşanan değişimlere dair haritalar verir. Yeme içme, giyim kuşam, gezme mesire, alışveriş mağazalar, tiyatro sinema, tramvay, ısınma, ev döşeme, hizmetkârlarla ilişki gibi pek çok ayrıntıya bu sayfalardan ulaşılabilir ve Günlük toplumsal tarih bakımından zengin malzemeler taşır.

Ve elbette merkezinde Nigâr Hanım’ın şahsi hikâyesi vardır. Tanıklıklarıyla bir dönem okuması için hayli zengin malzemeler taşıyan defterlerin asıl odağında Nigar Hanım’ın aile ilişkileri, özellikle eşi İhsan Bey’le iniş çıkışlı evlilikleri, kalabalık sosyal hayatı, edebiyat ve musiki mahfilleri, yazma serüveni ama en çok da acıları vardır. Günlükler hayatı boyunca Nigâr Hanım için bir dert ortağı olur, kimseye anlatamadığı isyanlarını onunla paylaşır, yazarken yalnızlığını unutma imkânı bulur.

 

Elinizde tuttuğunuz çalışma, orijinal metin üzerinden 1628 sayfalık bir hacme sahip olan Günlük’ün kronolojik olarak bir bütün oluşturan ilk sekiz defterini bir araya getiriyor. Geri kalan ve yine kendi içinde bütünlüğü olan beş defter de kısa zaman içinde okuyucuyla buluşmayı bekliyor.

Zeynep Berktaş’ın uzun bir süredir titizlikle üzerinde çalıştığı bu defterler Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu’nun önsöz ve notlarıyla zenginleşerek bir bütün olarak ve yeni harflerle ilk kez yayımlanıyor.

Editörün görüşü
Orijinali 1600 küsur sayfa hacmine sahip bu günlükler ilk kez tam metin haliyle Latinize edilerek gün yüzüne çıkıyor. Uzun yıllara dayanan titiz bir çalışmanın ürünü olan eser hem Nigâr Hanım'ın hayatına, duygularına, zengin sosyal çevresine, yazar-şair kimliğine hem de tanıklık ettiği Osmanlı'nın son dönemine dair kıymetli bilgiler ihtiva ediyor.
Bu kitap neden önemli
* Nigar Hânım'ın günlükleri ilk kez yeni harflerle ve tam metin olarak neşrediliyor. * Titiz bir çalışmanın ürünü olmanın yanında Nigâr Hanım'la ilgili en önemli ilmi çalışmaları yapan Nazan Bekiroğlu'nun önsözünü ve notlarını ihtiva ediyor. * Nigâr Hanım mensup olduğu aile ve yazar kimliğiyle kendi döneminin önemli figürlerinden biri ve son derece kalabalık bir sosyal çevreye sahip. Bu da demek oluyor ki Günlük'te Osmanlı bürokrasisinden hanım sultanlara, dönemin politik olaylarından sosyal değişimlere, musikiden salon hayatına ve elbette dönemin yazar kadrolarına varıncaya kadar son derece zengin bir içerik mevcut. * Nigâr Hanım'ın günlükleri hem edebiyat tarihi hem de sosyal tarih açısından incelenmesi gereken önemli bir vesika.
Anahtar kelime
Şair Nigâr Hanım, 19. Yüzyıl, Edebi Salon, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Efsus, Sosyoloji, Sosyo-Ekonomik Yapı, Müzik, Nazan Bekiroğlu, Edebiyat Tarihi, Kadın, II.Abdülhamid, Naciye Sultan, Hilal-i Ahmer

Diğer kitaplara göz atın