Hristiyanlık Ve İmparatorluk - Timaş Yayınları

hristiyanlik-ve-imparatorluk-9786050846751.jpg

Hristiyanlık Ve İmparatorluk

Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlıkla İmtihanı!
Marka: Timaş Tarih
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Diziler: Dünya Tarihi
Sayfa / Ebat: 608s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Şubat’23 / Şubat’23
Baskı Sayısı: 2
ISBN: 978-605-08-4675-1
Barkod: 9786050846751
Üst Başlık: Antikçağ'da Kilise-Devlet İlişkileri ve Kristoloji Paradigmaları
330.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Bugün “Hristiyanlık” diye tabir ettiğimiz inanç sistemi, kendi meşru zeminini, Hz. İsa’dan sonraki dönemlerde Yahudi inancına başkaldırarak kurmuştur. Gerçekten dünya tarihini etkileyen önemli gelişmelerden biri, Hristiyanlığın doğuşu ve Hristiyanların döneminin iki büyük imparatorluğu olan Roma ve Sasani yönetimleriyle ilişkileridir. Hristiyanlar, ilk üç yüzyıllık zaman zarfında Decius veya Diocletianus gibi imparatorların yönetiminde bazen baskı görüp kovuşturulmuşlar ve bazen de şehitler vermişlerdir. Fakat onlar, pagan Roma ve Mecusi Sasani yönetimleri altında çoğu zaman elverişli koşullar altında kendi inançlarını özgürce yaşama ve hatta yayma imkânı bulmuşlardır.

Zafer Duygu, Hristiyanlık ve İmparatorluk adlı eserinde, Hristiyanlığın kurumsal ifadesi olarak Antikçağ’da sivrilen kilisenin Roma ve Sasani yönetimleriyle ilişkilerini, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nun resmî dinine dönüşmesi ve devletin siyasal sistemiyle eklemlenmesi sürecini anlatmış, ayrıca Antikçağ’da ve Geç Antikçağ’da kilise bünyesinde yaşanan teolojik tartışmaların kristolojik arka planına ve çarpıcı sonuçlarına ışık tutmuştur.

• Nasıralı İsa “Hristiyanlık” adında bir din kurmuş muydu?

• Roma İmparatorluğu yönetimi, genellikle zannedildiği gibi erken yüzyıllarda Hristiyanları tamamen yok etmek amaçlı bir din politikası mı izlemiştir?

• Büyük kilise merkezleri arasında yüzyıllar boyunca yaşanan rekabet ve mücadeleler hangi sebeplerle ortaya çıkmış, nasıl bir arka plan barındırmış ve ne gibi sonuçlar doğurmuştur?

• Doğu Hristiyanları, İslam fetihlerinin yaşandığı 7’nci yüzyıla nasıl bir dinî yapıda gelmişlerdir?

Bunlar ve benzeri pek çok sorunun cevabını Zafer Duygu’nun Hristiyanlık ve İmparatorluk adlı eserinde bulacaksınız.

Editörün görüşü
Zafer Duygu, Hristiyanlık ve inanç tarihleri konusunda Türkiye'de alandaki sayılı uzmanlardan bir tanesi. Kendisinin akademik kariyeri bu alanda yaptığı çalışmalarla dolu, çeşitli yayınevlerinden çeşitli kitaplara sahip. Zafer Duygu bu eseriyle, Hristiyanlığın doğuşunu ve o dönemin en önemli imparatorluğu olan Roma İmparatorluğu'nun bu yeni dinle nasıl şekillendiğini anlatıyor. Yalın dilli, akıcı ve "konuya giriş" kitabı olarak tanımlayabileceğimiz bu eserle okurlar, Hristiyanlığın geçirdiği serüvene ve bugünü etkileyen teolojik tartışmalara aşina olacaklar.
En önemli cümle
Hristiyanlık bizzat "ayrılıkçı" bir din hareketi olarak tarih sahnesine çıkmıştır; çünkü Nasıralı İsa'nın yaşamı sırasında Yahudi karakterli olup Musa Şeriat'ına ilişkin bazı ilkeleri içeren mezhepsel bir akım, İsa'nın ölümü sonrasında “Hristiyanlık” ismini alarak geniş çaplı dönüşümler geçirmiş ve evrensel ve bağımsız bir din mahiyetine evrilmişti.
Bu kitap neden önemli
Zafer Duygu, dinler tarihi alanında çalışmaları bilinen ve takip edilen önemli bir akademisyen. Kendisi doktora tezinden hazırladığı bu kitabıyla konuyu merak eden okurlar için "giriş" niteliğinde bir eser hazırlamış oldu. Yalın dil ve açık bir anlatıma sahip Hristiyanlık ve İmparatorluk kitabıyla okurlar, Hristiyanlığın bugünü etkileyen meseleleri hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olacaklar.

Diğer kitaplara göz atın