Türk Tarihinde Memlûk Asırları - Timaş Yayınları

turk-tarihinde-memluk-asirlari-9786050833232.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Türk Tarihinde Memlûk Asırları

Türk tarihindeki Memlûk asırları, Türklerin dünya hâkimiyetinin ayak seslerinin duyulduğu çağdır.
Marka: Timaş Tarih
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Diziler: Türk Tarihi
Sayfa / Ebat: 240s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Ekim’20 / Ekim’20
Baskı Sayısı: 1
Kapak Tasarım:
ISBN: 978-605-08-3323-2
Barkod: 9786050833232
Üst Başlık: Bir Kültür Tarihi Denemesi
175.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Türk tarihinde Memlûk asırları, Türklerin dünya hâkimiyetinin ayak seslerinin duyulduğu çağdır...

Türk kültürü bu çağlar boyunca özündeki tohumları farklı coğrafyalara saçtı, buralarda muhtelif renklerde çoğaldı. Mısır’ı siyasî, iktisadî ve kültürel bakımdan İslâm âleminin en medenî ve en müreffeh bir ülkesi haline getiren Türkler, aynı zamanda millî tarihlerinin en müstesna devirlerinden birini de bu coğrafyada yaşadılar. Bir Arap tarihçinin tabiriyle Türkler Mısır’ın tuzu oldular.

Türk tarihinin en ehemmiyetli ve renkli dönemlerinden birini temsil eden Memlûkler, Haçlı Seferleri ve Moğol saldırılarının ağır baskısı altında bulunan bugünkü Orta Doğu’nun merkez coğrafyasında iç karışıklıkları aşarak, kurdukları muntazam devlet mekanizması ve güçlü askerî sistemle iç ve dış saldırılarla baş etmeyi başardıkları gibi Türk kültürünün bu coğrafyadaki ölümsüz eserlerinin vücuda gelmesini de sağladılar.

Memlûklerin temsil ettiği bu yapı, İslâm medeniyetinin merkezî kurumlarının, Türkistan merkezli bir siyasetin, Selçuklular devrinde yaşadığı dönüşümün Mısır-Suriye merkezinde devamı niteliğindedir. Osmanlılarla bayraklaşan bir süreçte İslâm’ın temsilini ve Türk kültürünün yayılmasını devam ettiren Memlûkler, bu çabalarının sonucunda yerleştikleri coğrafyanın kudretli, değerli ve önemli bir parçası olarak tarihe mâl oldular.

Alandaki sayılı uzmanlardan Prof. Dr. Altan Çetin, bu eserinde, Memlûklerin askerî ve idari teşkilatlarından kültürel yaşamlarına kadar ayrıntılı bilgiler sunuyor. Okuyucuların yoğun ilgisini çekecek bu eser, literatürdeki eksiklikleri kapatarak tüm tarih okurlarının başvuracağı temel kaynaklardan biri olacak…

Editörün görüşü
Kitap Türklerin Mısır coğrafyasındaki etkisini anlatan birincil kaynaklar kullanılarak hazırlanmış en önemli çalışmalardan biri. Yazarımız Prof. Dr. Altan Çetin de bu alanda yaptığı çalışmalarla bilinen aynı zamanda Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (TASAM) de başında bulunan etkili bir isim.
En önemli cümle
Memlûkler, Haçlı Seferleri ve Moğol saldırılarının ağır baskısı altında bulunan bugünkü Orta Doğu’nun merkez coğrafyasında iç karışıklıkları aşarak, kurdukları muntazam devlet mekanizması ve güçlü askerî sistemle iç ve dış saldırılarla baş etmeyi başardıkları gibi, Türk kültürünün bu coğrafyadaki ölümsüz eserlerinin vücuda gelmesini de sağlamışlardır.
Bu kitap neden önemli
Kitap, Mısır’ı siyasi, iktisadi ve kültürel bakımdan İslâm âleminin en medeni ve müreffeh ülkesi haline getiren Türkleri anlatıyor. Türklerin Afrika coğrafyasındaki etkisi bilinenin çok ötesinde ve bu çalışma bu etkiyi birincil kaynakları kullanarak değerlendiriyor ve tüm tarih okurlarıyla paylaşıyor. Bu kitabın amacı Memlûklerin Türk-İslam tarihindeki yerlerini öne çıkan hususlar ile tebarüz ettirerek bu devletin önemini ilgililerine tanıtmaktır. Yazar Prof. Dr. Altan Çetin bu alanda yazdığı çalışmalarla bilinen, alanında uzman en önemli isimlerden biridir.
Anahtar kelime
Tarih, Türk Tarihi, Selçuklular, Haçlı Seferleri, Moğollar, Osmanlılar, Türkmenler, Ramazanoğulları, Dulkadiroğulları, Suriye, Memlüklüler

Diğer kitaplara göz atın