Türkiye, Mısır, Suriye - Timaş Yayınları

turkiye-misir-suriye-9786050835632.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Türkiye, Mısır, Suriye

Meşhur tarihçi İmam Şibli'ye göre II. Abdülhamid döneminde Osmanlı başkenti ve Arap coğrafyası...
Marka: Timaş Tarih
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Diziler: Seyahatname Dizisi
Sayfa / Ebat: 440s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Şubat’21 / Şubat’21
Baskı Sayısı: 1
Tercüman:
Kapak Tasarım:
ISBN: 978-605-08-3563-2
Barkod: 9786050835632
Alt Başlık: Türkiye, Mısır, Suriye
Üst Başlık: Bir Seyahatname
Orijinal Dil: İngilizce
70.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Hindistanlı büyük dil âlimi ve İslam tarihçisi Şiblî Numânî 1892 senesi baharından itibaren altı aylığına İstanbul, Beyrut, Kudüs ve Mısır’a ilmî bir seyahat tertip etmiştir. Sonraki yarım asır boyunca Hintli Müslümanların Osmanlı Devleti hakkında beslediği büyük sempatinin kazanılmasında katkısı olduğuna inanılan bu seyahatname Urdu dilinde sayısız baskı yapmıştır. Şiblî Numânî’nin müşahedeleri dışarıdan bir göz olarak dönemin Osmanlı topraklarına, insanlarına ve kurumlarına dair çok önemli ayrıntılar içerir.

Hamidiye Camii’nde katılmış olduğu Cuma Selamlığı ve yakından gördüğü II. Abdülhamid’e dair tasvirleri… XIX. yüzyılda İstanbul kütüphanelerine dair yorumları… Eski Bombay Konsolosu Hüseyin Hasib, Derviş Paşa ve Gazi Osman Paşa’nın evlerine yönelik detaylı değerlendirmeleri… Ahmed Cevdet Paşa ile görüşmesi… Medrese talebelerinin “cerre çıkmasına” yönelik eleştirileri… Tophane Müşiri Zeki Paşa ile ilk karşılaşma anı... İstanbul ve Kudüs Hindî dergâhlarına dair çarpıcı anlatılar… Muharrem matemlerindeki İrânîler ve onların ritüellerine dair ilginç gözlemler… Hristiyan Arapların ilmî faaliyetlerini takdir ve çağdaşı Müslümanlarının gayretsizliğini tekdir… Mısır’da Ezher Medresesi’ndeki öğrencilerin hâl-i pürmelâlleri… Kahire’deki renkli Mevlid-i Nebevî kutlaması ve buradaki tasavvuf ricaline bakışı…

Bu eşsiz eserle, meşhur İslam tarihçisi Şiblî Numânî'yi yanınıza alarak II. Abdülhamid dönemi Osmanlı topraklarına ve Arap dünyasına seyahat edeceksiniz.

Editörün görüşü
Dünya çapında bir şöhrete sahip Hint asıllı Müslüman âlim İmam Şibli’nin 1892 senesine ait altı aylık seyahati anlatan bu seyahatname Osmanlı başkenti ve Beyrut, Kudüs ve Kahire gibi Arap coğrafyasının kilit kentlerine dair birinci elden müşahede ve tanıklık ile tarihimizin bir kesitine alabildiğince objektif bir perspektif ile ışık tutmaktadır.
En önemli cümle
Konstantinapol’ün büyük bir hususiyeti şudur; eğer Avrupa ve Asya medeniyetinin suretini tek bir varakta görmek isteyen biri olursa, bu mekânı görmesi gerekir.
Bu kitap neden önemli
Bu seyahatname, dünya çapında bir şöhrete sahip Hint asıllı Müslüman âlim İmam Şibli’ye ait. İmam Şibli, meşhur müsteşrik Thomas Arnold ile birlikte çıktığı bu seyahatinde, Osmanlı başkenti İstanbul, Beyrut, Kudüs ve Kahire gibi Arap coğrafyasının kilit kentlerini gezerek müşahede ve tanıklıklarını oldukça objektif bir şekilde bu seyahatnamesine aktarmıştır. Literatüre kazandırılan bu eser, tenkitli metin neşrine dayanan İngilizce çeviriden Türkçeye çevrildi. Urducadan İngilizceye çeviren kişi Dr. Gregory Maxwell Bruce, Kaliforniya Üniversitesi’nde Urdu Dili ve Edebiyatı uzmanıdır. Gregory Maxwell Bruce, metinde geçen özel isim, yer, olay ve terimlere dair emek mahsulü bir şerh çalışması ilave ederek eserin sonuna seyahatnamenin önemine dair son derece önemli bir tahlil yazmıştır.
Anahtar kelime
Seyahatname, II.Abdülhamid, İslam Dünyası, Osmanlı Tarihi, Medrese, İslam Tarihi, Osmanlı Son Dönemi

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
bir-dervis-yolculuga-cikar-bir-daha-donmemek-uzere-9786050844634.jpg

Bir Derviş Yolculuğa Çıkar, Bir Daha Dönmemek Üzere

Timaş Tarih
55.00 TL
Yeni
Popüler
bir-harf-bir-medeniyet-mim-kitabi-9786050842746.jpg

Bir Harf Bir Medeniyet: Mim Kitabı

Timaş Tarih
60.00 TL