Kur'an'da Karakter İnşası - Timaş Yayınları

kuranda-karakter-insasi-9789753625470.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Kur'an'da Karakter İnşası

Kur’an’da Karakter İnşası, Allah’ın talep ettiği inanç, duygu, düşünce ve davranışların insana kazandırılması için Kur’an’ın takip ettiği yöntemin peşine düşen bir eser.
Marka: Timaş İnanç
Kitaplık: İnanç Kitaplığı
Diziler: Din İnceleme Araştırma
Sayfa / Ebat: 432s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Ekim’20 / Ocak’24
Baskı Sayısı: 6
Kapak Tasarım:
Yayına Hazırlayan:
ISBN: 978-975-362-547-0
Barkod: 9789753625470
250.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Modern çağda ulvi yönelişini kaybeden insan, tarihte yaşanan cahiliye devirlerini aratacak derecede özünden kopmuş, Yüce Yaratıcı'nın bahşettiği erdemleri elinin tersiyle bir kenara itmiş, süfli hedefleri doğrultusunda inşa ettiği profan dünyada nefsi ve şeytanıyla baş başa kalmış ve böylece dünyayı kendisine zindan etmiştir.

Artık insan, içine düştüğü bu buhrandan kurtulmak için özeleştiri yapmak, kendisini yeniden tanımak ve tanımlamak, maddî ve manevî varlığını; olumlu ve olumsuz yönlerinin farkında olarak en sahici ve samimi bir biçimde yeniden inşa etmek zorundadır. Bunu yaparken de kendisini bir amaç doğrultusunda yaratan, onun zafiyet ve erdemlerini en iyi bilen Yüce Yaratıcı'nın hakikat çağrısı olan Kur’an’ın ışığında hareket etmek mecburiyetindedir. Çünkü vahye alternatif olarak ileri sürülen seküler ‘izm’ ve ideolojilerin, insanlığı günbegün nasıl bir uçurumun kıyısına sürüklediği artık herkesçe malumdur.

İnsan, nasıl ki, sağlıklı bir hayat için havaya, suya ve gıdaya muhtaç ise mutlu ve faziletli bir yaşam için de vahye muhtaçtır. O, kendi varlığını, var edicisinden; fazilete giden yoldaki tekâmülünü de vahiyden ve Hz. Peygamber'in rehberliğinden bağımsız düşünemez, düşünmemelidir.

Tefsir ilminin yanı sıra Din Psikolojisi ve Din Eğitimi gibi alanlardan da istifade edilerek kaleme alınmış inter disipliner bir çalışma olan Kur'an'da Karakter İnşası'nda Doç. Dr. Yasin Pişgin, vahyin karakter inşa metodunu "aklın inşası", "kalbin inşası" ve "davranışların inşası" olmak üzere üç ana başlık altında derinlemesine analiz ederken modern devrin insanına, ahlakî erdemlere ulaşma ile sonuçlanan tatbiki bir metot sunuyor.

En önemli cümle
“O, yarattığını hiç bilmez olur mu? Latîf ve Habîr O’dur.” ayetinde de ifade edildiği gibi, insanın fazilet ve zafiyetlerini en iyi bilen, onu yaratan Yüce Allah’tır; yaratılışının anlam ve amaçlarına uygun bir şekilde onu “inşâ” edecek olan da yine O’dur.
Bu kitap neden önemli
“İnsanlığın içine düştüğü kaostan kurtulması için ne yapılabilir?” sorusu, bu kitabın hareket noktasıdır. İnsanı var oluşunun anlam ve amaçları çerçevesinde maddî ve manevî yönden kemale erdirecek yegâne kaynak olan Kur’an’ın, insan karakterini aşamalı olarak nasıl inşa ettiğini ve onu “esfel-i sâfilîn” derekesinden çıkarıp “eşref-i mahlûkât” mertebesine nasıl eriştirdiğini ortaya koyan çalışma, karakter kavramını, vahyin gerçekleştirmeyi hedeflediği insan-ı kâmilin sahip olduğu ahlakî özelliklerin bütünü, inşâ kavramını ise bu bütünlüğün oluşturulmasında takip edilen süreç ve metot anlamında kullanıyor. Böylece Kur’an’ın inşa ettiği karakter yapısına erişme çağrısında bulunuyor.
Anahtar kelime
Karakter, İnşa, Kuran, Fıtrat, Huluk, Nefis, Terbiye, Ruh, Hidayet, İrşat, Akıl, İrade

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
bir-imtihandir-dunya-9786259424231.jpg

Bir İmtihandır Dünya

Soner Duman
Timaş İnanç
150.00 TL
Yeni
kalbin-donusumu-9786259424224.jpg

Kalbin Dönüşümü

Nesibe Küçük Cansever
Timaş İnanç
200.00 TL
bakara-suresi-sohbetleri-2-9786050847895.jpg

Bakara Suresi Sohbetleri 2

Nouman Ali Khan
Timaş İnanç
200.00 TL