Demokratlar Ve Halkçılar (1950-1954) - Timaş Yayınları

demokratlar-ve-halkcilar-1950-1954-9786256767133.jpg
Yeni

Demokratlar Ve Halkçılar (1950-1954)

Cemil Koçak uzun bir aradan sonra Demokrat Parti İktidarı'nı masaya yatırıyor!
Marka: Timaş Tarih
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Diziler: Çağdaş Türkiye Tarihi
Sayfa / Ebat: 720s. / 16x24
İlk ve Son Baskı: Nisan’24 / Nisan’24
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-625-6767-13-3
Barkod: 9786256767133
Alt Başlık: Demokrat Parti İktidârı (1950-1960)
490.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Cemil Koçak, yakın târih alanında yaptığı arkeolojik kazılarla resmî târihi ve onun nasıl oluşturulduğunu açıklayarak, unutulanları hatırlatıyor ve geçmişimizle yüzleşmemizi sağlıyor. Yakın târihimizle yüzleştiğimizde ise geçmişin resmî târih aracılığıyla hâfızalarımızdan nasıl silinmeye çalışıldığını meydana çıkarıyor. Koçak, bu çalışmasında genç Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasiyle imtihanı olan Demokrat Parti dönemini mercek altına alıyor.

·         Demokrat Parti’nin târihyazımımızdaki yeri... Bu dönemi hangi kalemler nasıl yazdı?

·         Demokrat Parti’nin iktidâra geçtiği 14 Mayıs 1950 gecesinden sonra neler yaşandı?

·         Kendisi de bu sonucu çok beklemediğini sonradan itiraf eden “yeni iktidâr”ın, yâni Demokrat Parti’nin şekillenme sürecinin ayrıntıları…

·         Peki Demokrat Parti iktidâra gelmeye hazır mıydı?

·         Siyâsî literatürdeki Bayar-Menderes ilişkisi ‘meselesi’nin tüm ayrıntıları…

·         Bir gün bile devlet hizmetinde yer almayan Adnan Menderes’in bu hizmetlerin en yüksek sorumluluk noktasında bulunması onu nasıl etkiledi?

·         Demokrat Parti’nin Başbakanı olarak Adnan Menderes…

·         Rakamlarla Demokrat Parti’nin seçim vaadleri ve sonuçları…

·         Halkevleri kapatıldı mı gerçekten? Halkevleri meselesi ve ardında yatanlar…

·         Demokrat Parti iktidârının milliyetçi-muhafazakâr-İslâmcı ve bu eksendeki gruplar açısından bir ‘cennet’ olduğu düşüncesi ne kadar doğruydu?

Cemil Koçak, Demokrat Parti Meclis Grubu zabıtlarını ilk kez bütünüyle ele aldığı Demokrat Parti İktidârı (1950-1960) üst başlıklı serisinin ilk kitabı Demokratlar ve Halkçılar (1950-1954)'te öncelikle iktidârı ele alıyor; ardından da muhalefeti; yâni hem CHP’yi, hem Millet Partisi’ni (MP) ve hem de Türkiye Köylü Partisi’ni (TKP)... Yazarın asıl amacı, iktidârla muhalifleri arasındaki “çatışmalar”ı bir bütünlük içinde yansıtmaya çalışırken siyâsî anlaşmazlıkların karşılıklı etkilerini ve tepkilerini aynı bütünsellik içinde gösterebilmektir. Bu bakımdan zaman zaman ve belki de sık sık kronolojik târih anlatımından ayrılıyor; aksine, tematik bir bütünlüğün oluşmasına gayret ediyor. Temaların ve kronolojinin sarmalı içinde kalırken; dönemin “ruh”unu aktarmayı arzu ediyor aslında...

En önemli cümle
Aslına bakılacak olursa; CHP, ne kadar “halk” ve “halkçı” ise; DP de, ancak o kadar “demokrat” ve “liberal”di. Ne daha az; ne de daha çok...
Bu kitap neden önemli
*Kitap yakın tarih alanında yaptığı arkeolojik kazılarla resmî tarihi ve onun nasıl oluşturulduğunu açıklayan, unutulanları hatırlatan ve geçmişimizle yüzleşmemizi sağlayan Prof. Dr. Cemil Koçak tarafından yazıldı. *Koçak’ın bu çalışması, “Demokrat Parti İktidarı (1950-1960)” adlı serinin ilk kitabı olarak yayımlanıyor. * Serinin ilk kitabında Cemil Koçak, iktidara (DP) da, muhalefete (CHP) de ayna tutuyor ve bu aynalarda birbirlerini karşılıklı olarak nasıl gördüklerini ve neden böyle gördüklerini anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. *Türkiye’nin çok partili hayata geçiş dönemi hiç bu kadar detaylı çalışılmadı. *Yakın Türkiye Tarihi’nin doğru bir şekilde anlamanın yolu bu seriyi okumaktan geçiyor.
Anahtar kelime
Çağdaş Türkiye Tarihi, Demokrat Parti, CHP, Adnan Menderes, İsmet İnönü, Yakın Tarih, Çok Partili Hayata Geçiş, Demokrasi, İttihat Ve Terakki

Diğer kitaplara göz atın