Osmanlı Şehri - Timaş Yayınları

osmanli-sehri-9786050847819.jpg

Osmanlı Şehri

Şehrin kapılarını açmak için yeni bir anahtar!
Marka: Timaş Tarih
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Diziler: Kültür Tarihi
Sayfa / Ebat: 184s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Temmuz’23 / Temmuz’23
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-605-08-4781-9
Barkod: 9786050847819
Alt Başlık: Mekîn'den Mekân'a
Üst Başlık: İnsan Mekân ve Beşerî Münasebetler
140.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
“Nitekim şehirli ve medeni olmak insanın hayatını kolaylaştıran vasıtaları değiştirmek ve geliştirmek değil, insanı belli bir aşamaya ulaştıran iç durum, ruhî bir meseledir.”
 
Mekîn'den Mekân'a Osmanlı Şehri: İnsan, Mekân ve Beşerî Münasebetler, uzun yıllar şehir tarihi alanında çalışmalar yapmış Prof. Dr. Mehmet Karagöz'ün şehir kavramı ve şehir tarihi hakkında kaleme aldığı makale ve denemelerden oluşuyor. Şehre “tarihçi gözlüğü”nden bakan Karagöz, şehir-insan ilişkisini derinlemesine incelerken, ilk yerleşimlerden günümüze şehrin, medeniyet ve kültür oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu kendi yorumuyla açıklıyor. İdeal şehir tipolojisi olarak Osmanlı şehrini işaret eden yazar, Osmanlı şehrinin neden kendine has bir yapısı olduğunu, diğer şehir tiplerinden hangi noktalarda ayrıldığını izah ediyor. Batı ile Doğu medeniyetlerinin farklılıklarının şehir kavramı üzerindeki yansımalarına da dikkat çeken eserde, Batılı düşünürlerin İslam şehirlerini dışarıda bırakan şehir modelleri de tartışmaya açılıyor.
Velhasıl, bir yerleşimi “şehir” yapan bütün unsurları, en çok da şehrin sakinlerini, yani insanı anlamaya yönelik bir çabanın ürünü olan bu eser, kültür tarihine meraklı okurları şehir üzerine daha çok düşünmeye sevk edecek.
Editörün görüşü
Prof. Dr. Mehmet Karagöz'ün, şehir tarihi üzerine uzun yıllar sürdürdüğü çalışmalarının meyvesi olan bu eser, "şehir" kavramını farklı açılardan ele almaktadır. Deneme ve makalelerden oluşan eser, aynı alanda yapılan diğer çalışmalarda "Osmanlı Şehri"yle ilgili eksik olduğu düşünülen bazı hususları öne çıkarmayı amaçlamaktadır. "Osmanlı Şehri" başlığıyla sunduğu şehir modeli üzerinden şehre ve şehir-insan ilişkisine dair kayda değer çıkarımlarda bulunan yazar, okuyucuya şehir kavramı hakkında yeni bir perspektif kazandırmaktadır.
En önemli cümle
Nitekim şehirli ve medeni olmak insanın hayatını kolaylaştıran vasıtaları değiştirmek ve geliştirmek değil, insanı belli bir aşamaya ulaştıran iç durum, ruhî bir meseledir.
Bu kitap neden önemli
-Şehir tarihine dair kapsamlı bilgiler içeriyor. -Osmanlı şehri/İslam şehri kavramını etraflıca inceliyor. -Batı medeniyeti ile Doğu medeniyetinin şehir kavramına ilişkin farklılıklarını gözler önüne seriyor. -Şehri oluşturan en önemli unsurlardan mahalleyi ve mahalle kültürünü yakından inceliyor. -Şehir ve insan arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken, medeniyet ve kültürün oluşumunda şehrin oynadığı rolü açıklıyor.
Anahtar kelime
Şehir, Kültür Tarihi, Medeniyet, Deneme, Osmanlı şehri, Şehir tarihi, Tarih

Diğer kitaplara göz atın