Sarayda Gördüklerim - Timaş Yayınları

sarayda-gorduklerim-9786050844283.jpg
Yeni
Popüler

Sarayda Gördüklerim

Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan Vahideddin'in Başmâbeyincisi Lütfi Simâvî'nin Gözünden Osmanlı'nın Son Günleri
Marka: Timaş Tarih
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Diziler: Hatırat
Sayfa / Ebat: 304s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Mart’22 / Mart’22
Baskı Sayısı: 1
Yayına Hazırlayan:
ISBN: 978-605-08-4428-3
Barkod: 9786050844283
Alt Başlık: Sultan Reşad ve Sultan Vahideddin Dönemlerinde
65.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Zaten meşrutiyet nasıl geri alınmıştı? Diğer memleketlerde milletin kanı pahasına alınan hürriyet, bizde bir blöf neticesi olarak elde edildi.

Başmâbeynci Lütfi Simâvî

 

Son Osmanlı padişahlarından Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan Vahideddin’in başmâbeyincisi Lütfi Simâvî'nin hatıraları, Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarıyla; I. Dünya Savaşı başta olmak üzere pek çok badirelerle geçen tarihimizin belki de en çalkantılı bir dönemine ışık tutuyor. Yabancı dile âşina ve uzun süre diplomatlık yapmış olan Lütfi Simâvî, sadece siyasi olayları kavraması ve bu alandaki problemlere yönelik pratik çözümler bulması açısından değil aynı zamanda sarayı, personeli ve bürokrasinin diğer unsurlarını dikkatle gözlemlemesi, bazı saray âdetlerini değiştirmeye dönük olarak yaptığı kayda değer girişimleri ve bu konudaki kronik sorunlara işaret etmesi bakımından da önemlidir.

Bu kitapla okur, 1909’da Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi gibi kritik bir hadiseden sonra tahta geçen Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan Vahideddin dönemlerinde Osmanlı sarayının bürokraside ve askerî cihette meydana gelen gelişmelere karşı nasıl tepki verdiğini, günden güne güç kaybeden ve eski ihtişamlı günlerinden uzaklaşan sarayın nasıl bir yapıya dönüştüğünü, aynı dönemde sarayda çok kritik bir görevde bulunan Lütfi Simâvî’nin gözünden okuma fırsatı yakalayacak.

Dr. Fatih Akyüz ve Dr. Fatih Tetik tarafından ilk defa tam ve eksiksiz bir şekilde sadeleştirilerek bugünkü Türkçeye aktarılan bu hatırat, hem araştırmacılar hem de tarih meraklıları için birinci elden önemli bir kaynak niteliğindedir.

Editörün görüşü
Kitap, Osmanlı İmparatorluğu'nun en çalkantılı zamanı olan Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan Vahideddin zamanlarını, dönemin başmabeyincisi (padişahın özel kalemi) olan Lütfi Simâvî'nin gözünden anlatan en önemli hatıratlardan biridir. Birçok esere kaynaklık eden bu hatırat şimdiye kadar hep eksik ve yanlış olarak günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Askeri ve siyasi tarihle uğraşan Dr. Fatih Akyüz ve Dr. Fatih Tetik'in tam ve eksiksiz olarak yayına hazırladığı bu birincil kaynak son dönem Osmanlı sarayında yaşananları tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.
En önemli cümle
Selanik'e gönderilen II. Abdülhamid'e hal kararını tebliğ etmek üzere tayin edilen âyan azasından ve padişahın eski yaverlerinden Arif Hikmet Paşa, jandarmalıktan yetişme Draç mebusu Esad Paşa (Toptani), âyandan Ermeni Katoliki Ârâm ve Selanik mebusu Musevi Karasu Efendilerin otuz üç sene hilafet makamında bulunmuş bir hükümdara nasıl gönderilebildiğini ve bu affedilmez hata ve silinmez lekenin kimlerin onayıyla gerçekleştiğini bilemiyorum.
Bu kitap neden önemli
Kitap, son dönem Osmanlı sarayında başmabeyncilik yapan Lütfi Simâvî'nin etrafındaki dünyayı anlama ve geleceğe taşıma çabasıdır. Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan Vahideddin zamanı sosyal ve siyasi yaşantıya dair en önemli hatıratlardan biri olan aynı zamanda tam ve eksiksiz olarak hazırlanan bu çalışma, birçok defa farklı yayınevlerinde yayımlanmasına rağmen hem şu anda piyasada mevcudunun bulunmaması hem de şimdiye kadar yapılan baskılarda hatıratın eksik ve yanlış aktarılması hasebiyle çok önemli bir yeri doldurmaktadır.
Anahtar kelime
Sultan Vahdeddin, Sultan V. Mehmed Reşad, Hatırat, Osmanlı İmparatorluğu, II. Abdülhamid'in hal'i, I. Dünya Savaşı, Harem, Osmanlı Sarayında Hayat, Başmabeyinci Lütfi Simâvî

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
bir-dervis-yolculuga-cikar-bir-daha-donmemek-uzere-9786050844634.jpg

Bir Derviş Yolculuğa Çıkar, Bir Daha Dönmemek Üzere

Timaş Tarih
55.00 TL
Yeni
Popüler
bir-harf-bir-medeniyet-mim-kitabi-9786050842746.jpg

Bir Harf Bir Medeniyet: Mim Kitabı

Timaş Tarih
60.00 TL