Yeniçağlar Anadolu'sunda İslam'ın Ayak İzleri - Timaş Yayınları

yenicaglar-anadolusunda-islamin-ayak-izleri-9786050847765.jpg

Yeniçağlar Anadolu'sunda İslam'ın Ayak İzleri

Ortodoks ve Heterodoks Mezhepler Çerçevesinde Selçuklu’dan Osmanlı’ya Merkezî İktidarın Dine Bakışı
Marka: Timaş Tarih
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Diziler: Türk Tasavvuf Tarihi
Sayfa / Ebat: 272s. / 15,5x23,5
İlk ve Son Baskı: Temmuz’23 / Temmuz’23
Baskı Sayısı: 4
ISBN: 978-605-08-4776-5
Barkod: 9786050847765
Üst Başlık: Osmanlı Dönemi
220.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
Türkiye ve dünya tarihçiliği, Türk tarihi konusunda -özellikle Osmanlı tarihçiliğinde- kurumsal, siyasal, sanatsal ve sosyoekonomik alanlarda önemli araştırmalar ortaya koydu. Buna karşılık, uzun zamandan beri Türkiye’nin içinde bulunduğu, siyasete kadar yansıyan kültürel bölünmüşlüğün altında yatan, Türk tarihinin belki en hassas meselesi olan “İslam” konusunda yetersiz kaldı. Ahmet Yaşar Ocak tarafından kaleme alınan İslam'ın Ayak İzleri serisinin bu ikinci cildindeki makale ve incelemeler, Osmanlı döneminde İslam’ın siyasi, toplumsal ve kültürel hayatta bıraktığı izlerin peşine düşüyor; Türkiye tarihinin toplumsal ve kültürel cephesinin en sorunlu alanlarından birine dair birtakım yaklaşım, yöntem ve analiz denemeleri öneriyor. Başka bir ifadeyle, elinizdeki kitap, Fuat Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı ve Osman Turan’ın dışındaki tarihçilerin pek girmediği bir sahanın değişik yönlerine dair yazarının kendi kişisel kalem tecrübelerinden bazılarını bir araya getiriyor.

• Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi hakkında bir sorgulama
• Entelektüel genç Osmanlı sultanı: Fatih Sultan Mehmed
• Türkiye tarihinde merkezî iktidar ve Mevleviler meselesi
• 16. yüzyıl Osmanlı Anadolu’sunda Mehdici hareketler
• 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda “Kadızadeliler Hareketi”
• II. Abdülhamid dönemi İslamcılığının tarihî arka planı
• Türkiye-İran dinî ilişkileri

Ocak, bunlar ve benzeri birçok konu etrafında Türkiye toplumundaki
iki kültürlü yapının, son yıllardaki sıcak tartışmaların altında yatan bu büyük problematiğin tarihsel arka planına dair kesitler sunuyor.
Editörün görüşü
Çalıştığı alan olan Türk İslam Tarihi (ve özellikle sufilik) üzerine çok ciddi araştırmalar yapmış ve konunun hassasiyeti ve çalıştığı mecranın irrasyonel konumuna rağmen akademik disiplinini korumayı başarabilmiş Ahmet Yaşar Ocak'ın kaleminden Yeniçağlar Anadolu'suna ve Osmanlı'ya dair birbirinden enfes birçok makalenin yer aldığı bu çalışma piyasada çok önemli bir yeri dolduruyor.
En önemli cümle
Sonuç olarak, ne Şeyh Edebalı’nın ahiliği, ne Osman Gazi’nin kayınpederi ve hukuk danışmanı olduğu, ne de ahilerin reisi sıfatıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna büyük destek verdiği konusu ilk Osmanlı tarihçilerinin birer kurgusu olmaktan öteye geçemiyor görünmektedir.
Bu kitap neden önemli
Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Ahmet Yaşar Ocak’tan bir başucu kitabı. Alanında kaynak eser. Üniversitelerde okutulacak ders kitabı niteliğindeki bu kitapta Yeniçağlar Anadolu'suna ve Osmanlı'ya dair birbirinden farklı birçok makale bulunuyor. Timaş Tarih'te Ahmet Yaşar Ocak Kitaplığı bu kitapla büyümeye devam ediyor.
Anahtar kelime
Anadolu Tasavvufu, Anadolu İslamı, Osmanlı İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Mevlevilik, Iı. Abdülhamid Dönemi, Osmanlı-Safevi İlişkileri, İran

Diğer kitaplara göz atın