Ben Dervişim Diyene - Timaş Yayınları

ben-dervisim-diyene-9786055215996.jpg

Ben Dervişim Diyene

M. Fatih Çıtlak, 18. yüzyılın iki büyük şeyhi Nureddin Cerrâhî ve Şeyh Sadık Nakşibendî'nin tarikat âdâb ve erkânına ait iki eseri şerh ediyor.
Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Sufi Kitaplığı
Diziler: Tasavvuf Kültürü
Sayfa / Ebat: 288s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Temmuz’15 / Aralık’23
Baskı Sayısı: 5
ISBN: 978-605-5215-99-6
Barkod: 9786055215996
Üst Başlık: Mürşid-i Dervîşân ve Terbiyenâme'den
250.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
Ben dervişim diyene bir ün edesim gelir
Seğirdüben sesine varıp yatasım gelir
Yûnus Emre Hazretleri 

Ben Dervişim Diyene, usûlü, erkânı, âdâbı dervişlere talim etmek için cemâl vasfıyla yazılmış iki risalenin şerhini istifademize sunuyor. Mürşid-i Dervîşân ve Terbiyenâme isimlerini taşıyan bu risalelerin sahipleri 18. asırda Osmanlı payitahtında müridlerini irşad ve terbiye eden iki mübarek zât: Hz. Pîr Muhammed Nûreddîn Cerrâhî (ks) ve Şeyh Mehmed Sâdık Erzincanî Nakşibendî (ks). Kim bilir nice dervişler, pîrlerinin, mürşidlerinin tavsiyelerini bu eserlerden okudular, er meydanında da tatbik ettiler... Kim bilir nice canlar bu risâlelerden yolun edeplerini öğrendiler... Kimileri Cerrâhî dergâhlarında, kimileri Üsküdar Sâdık Efendi Tekkesi’nde, kimileri sair zâviyelerde... O şeyh efendilerin hilmiyyetini ve sadece dervişlerini eğitmek için kaleme aldıkları bu eserlerin tadını, sıcaklığını ve rıfkını; o taliplerin de samimiyet, gayret ve ciddiyetle yola sarılışını M. Fatih Çıtlak’ın anlatımıyla hissedecek, tarikat âdâbına dair açıklamaları okuyacaksınız.

"Ben dervişim" diyene aşk olsun, vesselam.
Editörün görüşü
Asrın son büyüklerinden biri olan Gönenli Mehmed Efendi ve Karagümrük'te "bembeyaz" bir ocağın son postnişinlerinden istifade ve istifaza etmiş M. F. Çıtlak, bu kitabında hem Hz. Pir-i Cerrahî hem de Nakşî Şeyhi Sadık Efendi'nin tarikat âdâb, usûl ve erkânına, dervişlik mesleğinin esaslarına ayinedarlık eden iki önemli eserini günümüz insanının anlayacağı bir lisanla okurla buluşturuyor.
En önemli cümle
"Hülâsâ olarak, gerek Mürşid-i Dervîşân gerek Terbiyenâme eseri ve gerekse bu nev’î risâle ve özel mektupların incelenmesi muhakkak insaf ve irfan ölçüleriyle değerlendirilmelidir. Bu değerlere sahip olamayanlar ‘değer’ler manzumesinin dışında kalırlar."
Bu kitap neden önemli
Bu kitap XVIII. ve XIX. yüzyılda Osmanlı İstanbulu'nda yaşamış iki büyük gönül rehberinin tarikat âdâbına dair temel iki eserini bugünkü lisanla neşretmesi cihetiyle şayan-ı ehemmiyet.
Anahtar kelime
Nureddin Cerrahi, Derviş, Mürid, Şeyh Sadık Efendi, Mürşid-i Dervişan, Terbiyename, Tarikat Adabı, Sohbet Meclisi

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL