Müjdelerle Gelen Elçi - Timaş Yayınları

mujdelerle-gelen-elci-9786257949958.jpg

Müjdelerle Gelen Elçi

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- İsa aleyhisselâmın müjdesi, İbrahim aleyhisselâmın ise duasıdır.
Marka: Sufi Kitap
Sayfa / Ebat: 96s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Aralık’23 / Aralık’23
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-625-7949-95-8
Barkod: 9786257949958
Üst Başlık: Meciül Beşir Li Eclit Tebşir
90.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Bu güzide kitap; Celvetî şeyhi, âlim, şârih, müfessir, şair gibi vasıflarıyla “hezârfen” lakabını hak eden İsmail Hakkı Bursevî hazretlerinin yazmış olduğu tasavvuf ve özellikle vâridât türü eserlerinden biridir. “Bir deste gül” kabilinden seçilerek “İsmail Hakkı Bursevî Kitaplığı” başlığı ile arz-ı endam edecek serinin ilk eseri, yayınevimizin ikinci kitabıdır. Saff sûresi altıncı âyetinin işârî olarak tefsir edildiği Mecîü’l-Beşîr adlı bu yazma eser, Bursevî hazretlerinin göz nurunu akıttığı ve bereketli kaleminin mürekkep izlerinin bulunduğu müellif hattı nüshasından ilk kez Türkçeye tercüme edildi ve matbu hâle getirildi. Son peygamberin geleceğini muştulayan rivayetlerin zâhir ve bâtın manalarını ihtiva eden bu kıymetli kitap, İbn-i Arabî’nin bazı tespitlerini de mükemmel bir tarzda şerh ve tevil etmektedir. Kütüphanenize değer ve şeref katacak bu hazinenin neşrinden Sufi Kitap olarak büyük bir sevinç duyuyoruz.

“Hani, Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah'ın size, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim" demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, "Bu, apaçık bir sihirdir" dediler.” Saff 61/6.

Editörün görüşü
İsmail Hakkı Bursevî, Osmanlı tasavvuf dünyasının en dikkat çeken ve en velüt müelliflerinden biridir. Müjdelerle Gelen Elçi adıyla yayımlanan bu eser ilk kez Arapçadan Türkçeye çevrildi. Bugüne değin Nadir Eserler Kütüphanesinde sadece ilgili ve uzman bireylere hitap eden bu eser şimdi bütün Türk okurunun istifadesine sunulmuştur. Bursevî'nin çoğu kere Şeyhü'l-Ekber İbn Arabî'nin perspektifiyle ve hatta ona getirdiği şerhlerle dolu olan bu kitabı Hz. Muhammed Mustafa'nın âlemlerin ruhu ve nuru olarak ezelden yaratılması ve Hz. İsa'nın dilinden çeşitli şekillerde müjdelenmesine değin on dört noktayı izah ederek. Hz. Peygamberimizin İlahi huzurdaki vasıflarına ve mevkisine ışık tutmakta.
En önemli cümle
Şeriat ve tarikatı tam olmayan kimsenin hakikat ve marifetten hiçbir nasibi olmaz.
Bu kitap neden önemli
Bu kitap bugüne değin ilk kez Türkçeye çevrildi. Yüzden fazla eseri olduğu bilinen İsmail Hakkı Bursevî gibi âlim ve mutasavvıf seçkin bir zatın eser koleksiyonu içerisindeki yerini alarak bir boşluğu doldurmaktadır. Tasavvufun Hz. Peygamber'i nasıl anladığı ve nasıl takdim ettiğini izah eden bu kitap diğer taraftan da Vahdet-i Vücud yolu hakkında kafalardaki bazı tereddütleri ve şüpheleri gideriyor, ene'l-hakk gibi meşhur meselelere cevap buluyor.
Anahtar kelime
Hz. Muhammed, Hz. İsa, Elest Bezmi, İsmail Hakkı Bursevi, Ahirzaman, Enel Hak, Vahdet-i Vücud, İbn Arabi

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
tasavvufun-zaferleri-9786259445151.jpg

Tasavvufun Zaferleri

Sufi Kitap
285.00 TL
Yeni
beyond-the-coral-reef-9786259445137.jpg

Beyond The Coral Reef

Muhyiddin Shakoor
Sufi Kitap
275.00 TL
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL