Reydetü'l-esrar: Hz. Ali'nin Yüz Sözü Ve Şerhleri - Timaş Yayınları

reydetul-esrar-hz-alinin-yuz-sozu-ve-serhleri-9786257949897.jpg

Reydetü'l-esrar: Hz. Ali'nin Yüz Sözü Ve Şerhleri

İslam’dan daha üstün bir şeref yoktur. Takvadan daha üstün bir asalet yoktur.
Marka: Sufi Kitap
Diziler: Tasavvuf Klasikleri
Sayfa / Ebat: 208s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Mayıs’23 / Mayıs’23
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-625-7949-89-7
Barkod: 9786257949897
Alt Başlık: Reydetü'l-Esrar
Üst Başlık: Hz. Ali'nin Yüz Sözü ve Şerhleri
Orijinal Dil: Arapça
170.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

"Musibet anında sızlanmak, mihneti artırır.", "Kalp zorlandığında kör olur.", "Azgınlıkla zafere ulaşılamaz.", "İntikamla liderlik olmaz.", "Yalancı için mürüvvet yoktur." gibi "Gayb perdesi açılsa yakini, marifeti ziyadeleşmeyecek" kadar kavi bir iman ve itikada sahip Haydar-ı Kerrar ve Damad-ı Nebî Hz. Ali'ye isnat edilen yüz adet özlü söz ve bunların yorumlarını içeren bu güzide eseri; Osmanlı Halvetîliğinin meşhur ismi Cemâl-i Halvetî, Sultan II. Bayezıd'a hediye eylemiştir ve  Reydetü’l-Esr’âr ismindeki bu nadide yazma nüsha sadece Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya tasnifinde bulunmaktadır. Fakirullah Yıldız, Ömer Çınar ve Taibe Kıvanç, bu yegâne Arapça nüshayı Türkçeye çevirerek kültür ve irfan tarihimize çok kıymetli bir katkıda bulundular. Sufi Kitap da bu değerli projeyi hayata geçirmek suretiyle, her biri inci, mercan kıymetinde sözleri kendine has üslup ve yorumla yazıya aktaran âriflerin rehberi Cemâl-i Halvetî koleksiyonunun ikinci kitabını neşretmenin sevincini yaşıyor. 

Editörün görüşü
İslam dünyasının en yaygın tarikatı olan Halvetiliğin İstanbul'da kök salmasını sağlayan en önemli simalardan biri olan Cemâl-i Halveti tasavvuf tarihimiz açısından çok müstesna bir yere sahiptir. Böylesine geniş bir tarikatın, o dönemdeki Osmanlı dünyasının payitahtında terakki göstermesini sağlayan ve daha sonra kendi adıyla anılan Cemaliyye kolunun da kurucu şahsıdır. Tasavvuf birikiminin yanı sıra, hadis, tefsir, fıkıh alanlarında da kıymetli çalışmalar yapmış, birbirinden değerli eserler meydana getirmiştir. Sufi Kitap, Cemâl-i Halveti'nin daha önce neşredilmemiş eserlerini gün yüzüne çıkarmaya devam etmektedir. Bu seriye ilk önce Hz. Ebubekir'in yüz sözünden oluşan Şemsiyye adlı çalışma ile başlanmış ardından yine Cemâl-i Halveti'nin daha önce neşredilmemiş Hz. Ali'nin yüz sözü ve onun şerhinden oluşan Reydetü'l-Esrâr kitabıyla devam edilmiştir. Halvetilik tarikatının en önemli şeyhlerinden Cemâl-i Halveti'nin eserlerini yayına hazırlamaya devam ederek ilim dünyasına bir gubar katkı sunmayı hedeflemekteyiz.
En önemli cümle
"En değerli edep güzel ahlaktır."
Bu kitap neden önemli
Osmanlı devlet kademelerinde görev yapmış zevatın yakın akrabalarından biri olan Cemâl-i Halveti İslami ilimlerin pek çoğunda kesb-i hüner sahibidir. Bu yönüyle yaşadığı 15. yüzyılda Halvetilik gibi en yaygın tarikatın İstanbul'da temsilciliğini üstlenebilmiş ve kendi adıyla anılan kolunun kurucusu olmuştur. Tasavvuf tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olan Cemâl-i Halveti'nin daha önce yayınlanmamış ve Hz. Ali'nin yüz hikmetli sözünü içeren bu çalışma 15. yüzyılın İstanbulu'ndan adeta günümüze ışık tutmakta.
Anahtar kelime
Hz. Ali, Cemâl-i Halvetî, Sohbet, Halvetilik

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
tasavvufun-zaferleri-9786259445151.jpg

Tasavvufun Zaferleri

Sufi Kitap
285.00 TL
Yeni
beyond-the-coral-reef-9786259445137.jpg

Beyond The Coral Reef

Muhyiddin Shakoor
Sufi Kitap
275.00 TL
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL