Tasavvuf Bize Ne Söyler? - Timaş Yayınları

tasavvuf-bize-ne-soyler-9786257949132.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Tasavvuf Bize Ne Söyler?

Doğrusu günümüzde etik ile estetiği kaynaştıran, ilimle îmanı uzlaştıran, îmar ve irfânı bir arada tutan, vahdette kesreti, kesrette vahdeti gören bilge kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Sufi Kitaplığı
Diziler: Tasavvuf Sohbetleri
Sayfa / Ebat: 368s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Aralık’20 / Aralık’20
Baskı Sayısı: 1
Kapak Tasarım:
ISBN: 978-625-7949-13-2
Barkod: 9786257949132
280.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Bir vakıa hakkındaki yanlış algıların asırlardan beri farklı dil, kültür, ırk ve coğrafyaya ait milyonlarca insan tarafından benimsenmesi, kalplerde ve zihinlerde yer edinmesi, çok sayıda insanın yanılması veya yanlış yapması ve asırlarca bu konuda ısrar etmesi olanaklı değildir. Tasavvuf Bize Ne Söyler?, Prof. Dr. Ömer Yılmaz'ın kendisiyle yapılan nehir söyleşide "Tasavvuf, bazı müntesiplerinin cehâletinden, düşmanlarının zulmünden çok çekmiştir" tezinden hareketle; tasavvufun mahiyetine kendi bakış açısından cevaplar bulmaya çalıştığı bir tasavvuf psikolojisi ve sosyolojisi kitabıdır. 

Bir akademisyen olarak yazarın, medyada hâlen güncelliğini koruyan tasavvuf konusundaki samimi inancı, yapılan hata ve istismarlara rağmen sahih geleneğin günümüz etik sorunlarına çözüm üretebilecek alternatif yollardan biri olduğuna dair düşüncesidir. İlmî, dinî, ahlâkî, felsefî ve kültürel kodlar eşliğinde yeri geldikçe kendi alanına eleştiriler de yönelterek meseleye yaklaşan Yılmaz, Doğu’dan ve Batı’dan birtakım argümanlarla konuya dair açılımlar ve açıklamalar getiriyor. Tahsilinin önemli bir kısmını Almanya’da ikmal eden, dünyaca ünlü tasavvuf uzmanı Annemarie Schimmel (Bonn, 2003) ile yakından tanışıp derslerine katılan Prof. Dr. Ömer Yılmaz kitapta, farklı başlıklar altında Anadolu insanının dinî ve kültürel kimliğinin bileşenlerinden biri olan tasavvuf disiplininin toplumumuzda hak ettiği yeri alması gerektiğini belirtirken bu husustaki temel kıstasları geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki köprülerle ortaya koyuyor.

Editörün görüşü
Kitap, tasavvuf düşüncesini sadece belirli bir tarihsellik içinde bırakmayıp günümüze taşıması açısından önem arz ediyor. Bu minval üzere, Giriş bölümünde içinde bulunduğumuz dünyanın genel bir panoraması çizilirken Müslümanların ahlâkî açmazları, salgın nedeniyle takınılan tavır ve bunların ahlâk zâviyesinden yorumu üzerinde duruluyor ve modernizm, post-modernizm ve sekülerizm sorgulanarak günümüz insanının tasavvufa olan ihtiyacına değiniliyor. Birinci bölümde tasavvufun doğuşu ve alanın, köküne bağlı ezoterik bir yaşamın usullerinden ve maksatlarından koparılamayacağı anlatılıyor. İkinci bölümde geçmişten günümüze modern insanın yaşamında karşılaştığı meselelerde tasavvufun rolü inceleniyor. Üçüncü bölümde sûfîlerin edeb, çalışma ahlâkı ve genel ahlâka dair insanın inşâsında önem arz eden "tahalluk" kavramları, kâinata bütüncül bakış açısı ele alınıyor. Dördüncü bölümde sûfîlerin epistemolojik ve ontolojik dayanaklarına yer verilip vahdet-i vücûd, Nur-i Muhammedî gibi ıstılahlar inceleniyor. Beşinci bölümde tasavvufun kurumsallaşmış haline, tekkelerin toplum üzerindeki etkilerine, sûfî geleneğin birlikte yaşama katkısına, evliyâ inancının sosyokültürel hayata yansımalarına ve tarîkatların İslâmlaşma sürecindeki etkilerine değiniliyor. Altıncı bölümde diğer bölümlerde de yer yer bahsi geçen tartışmaların, ithamların, haklı-haksız eleştirilerin genel bir değerlendirmesi, güncel meseleler de ele alınarak yapılıyor. Yedinci bölümde tarîkatların tasavvuf tarihindeki yeri, tarîkat ve tekkelerin sosyal fonksiyonları, tekke ve sanat, tekke ve edebiyat, tekke ve mûsikî konuları ele alınmakla birlikte tarîkatların yasaklanması ve tekkelerin kapatılması üzerinde duruluyor ve sonuç kısmında bazı tavsiye ve tekliflerde bulunuluyor.
En önemli cümle
"Akl-ı selîmin inşâ ettiği düzen, kalb-i selîmin beslediği ruh ve mâneviyât dünyası ve nihâyet zevk-i selîmin kurduğu estetik tasavvura daha çok ihtiyaç duyulan bir zamanda yaşıyoruz."
Bu kitap neden önemli
Tasavvuf Bize Ne Söyler? başlığı ile okurla buluşan bu kitap soru-cevap biçiminde tasavvufun başlangıcından günümüze değin seyri ve gelişimi hakkında zihinlerdeki istifhamlara çok yönlü cevap vermekte... Tasavvufun sahihini ve sahtesini tefrik etmek için rehberlik işlevi görmekte....
Anahtar kelime
Tasavvuf, Tarikat, Tekke, Musiki, Ahlak, Zikir, Zühd, Derviş, Siyaset, Tevhid

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
tasavvufun-zaferleri-9786259445151.jpg

Tasavvufun Zaferleri

Sufi Kitap
285.00 TL
Yeni
beyond-the-coral-reef-9786259445137.jpg

Beyond The Coral Reef

Muhyiddin Shakoor
Sufi Kitap
275.00 TL
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL