İlahi Huzurda - Timaş Yayınları

ilahi-huzurda-9786257949804.jpg

İlahi Huzurda

Kendi mevcudiyet halimizi keşfetmek, dürtüleriyle hareket edip emirler yağdıran egodan kurtuluşun başlangıcıdır.
Marka: Sufi Kitap
Diziler: Tasavvuf Psikolojisi
Sayfa / Ebat: 224s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Aralık’22 / Aralık’22
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-625-7949-80-4
Barkod: 9786257949804
Üst Başlık: Sonsuzla Bağ Kurmak ve Bilinçli Farkındalık
Orijinal Dil: İngilizce
180.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Sufi bakış açısında İlahi Huzurda olma düşüncesi günümüzde sıkça karşımıza çıkan “bilinçli farkındalığın” (mindfulness) kalbi bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. Yalnızca bilinçli olarak huzurda, bu anda ve buradaysak, öğretiler kendini açabilir ve bizler İlahi Olan ile bir bağ kurabiliriz.    


Dünya çapında meşhur sufi üstatlarından biri olan ve 40 yılı aşkın süredir Hz. Mevlana yolunda hizmet veren Kabir Helminski elinizde tuttuğunuz kitabında tasavvufun temel prensiplerini ve bu fikirlerin nasıl bir mevcudiyet deneyimine ön ayak olabileceğini açıklıyor.

 

Bu ilham verici eserde okuyucular kendi hayatlarında huzurda olma hallerini ve bilinçli farkındalıklarını nasıl geliştirebileceklerini öğrenirken; dış dünyadan gelen uyaranları ve bu uyaranlara verilen içsel tepkileri, sadakat ve zarafet ile hareket etmeyi, kadim manevi bilgelik ile modern psikolojinin paralelliklerini, meditasyon ve tefekkür ile gündelik yaşantılarında daha çok anlam bulmayı keşfedebilecekler.

 

Kendine has netliği ile bu kitap hayatlarımızı daha iyi hale getirme potansiyeline sahip mevcudiyet ve bilinçli farkındalığımızı geliştirmemiz için bize rehber olacak nitelikte. Hz. Mevlana’nın eserlerinden, Benötesi (transpersonal) psikolojisinden, geleneksel sufi literatüründen ve Helminski’nin kişisel deneyimlerinden faydalanılan kitapta, modern dünyanın ihtiyaçları kadim sufi bilgeliği ile entegre ediliyor ve okuyucuya pratik ve evrensel öğretiler sunuluyor.

Editörün görüşü
Helminski, yaşayışı, alışkanlıkları, zevkleri, hassasiyetleri, ilgileri öncelere kıyasla radikal bir biçimde değişmiş ve geçmişle olan rabıtası yine aynı oranda kesilmiş çağımız insanına, onun anlayacağı bir dille kadim hakikatleri hatırlatmakta ve onun ruhunu keşfetmesinin sayısız yolu olduğunu göstermektedir. Benlik, ego, dikkat, farkındalık, bilinç, bilincin altı ya da üstü, dürtü, şuur, varlık ve enerji terimleri ile insanın doğasının “huzurda olma” halini kendisinde içkin ince ve yüksek duygular, hisler, zihni ve kalbi kavrayışlarla nasıl mümkün hale getirebileceğini anlatmakta. Daha ilk gençlik zamanlarında Uzak Doğu’nun ve Hint dünyasının spiritüel geleneklerinden hareketle manevi dinginliğe ve erginliğe erişmiş insan olmanın peşine düşen yazar İslam dininin irfani yönünü fevkalade üst seviyede temsil eden tasavvuf yolunu keşfettikten sonra bu yolun rehberlerinden edindiği eğitimi, terbiyeyi ve öğretiyi şimdi bütün bir dünyaya anlatma gayretinde.
En önemli cümle
Dış kaynaklı doyumlara ve koşullara bağımlılığımız bizi dargınlığa, gurura, suçluluğa, kızgınlığa ve hasete sürükler. Bu da çağdaş dönemin puta tapıcılığı değil midir?
Bu kitap neden önemli
“Sanayileşme sonrası açığa çıkan materyalist ve seküler kültür, Öz Benliğimizin uyanışını teşvik etmez. Zamanımızın yaygın tüketim, kişisel arzu ve istekleri anında tatmin odaklı alışkanlıkları, ahlaki görecelik ve toplumsal ve bireysel sorumlulukların büyük şirketler, kurumlar ve bürokrasilerce yerinden edilmesi bize kendi öz ve özgün benliğimize ve gerçeğe dair gittikçe daha az ân sunar. Beşerin her türlü zaafını cezbeden eğlence sektörünün oyalayıcılığı ve teknolojinin getirdiği her tarafa nüfuz eden yapaylık, olmamız gereken halin inşasına dair bize çok az şans tanır.“ İlahi Huzurda adlı bu nitelikli kitap, insanın içinde bulunduğu mevcut sosyolojik ve psişik durumu izah etmekte ve mahiyetindeki dürtülerle kapanan benliğinin ve egosunun Öz Benliğe nasıl dönüşeceğini anlatmakta. İnsanın mevcudiyet hali aynı zamanda kendisini ve bütün kainatı yaratan Sonsuz Kudret ile büyük bir dikkat eşliğinde irtibata geçme halidir. Ancak bu rabıtayı tesis etmek için birtakım pratikleri uygulamalı ve varlık halini kuşatan bazı geçici ve tüketici arzu, heves, emel ve hislerden sıyrılırken hayattan kopmamalı, ona bahşedilen maddi ve manevi lütufların da hakkını vermelidir. Bilhassa son yıllarda bütün dünyada ilgi çeken “Bilinçli Farkındalık” terimi çevresinde ortaya koyduğu bakış açısı sayesinde okur, hem sufizmin hem de modern psikolojinin temel kavramlarının yardımıyla yaşadığı çağı çözümlemeye ve her nefesini şuurla alıp vermeye çalışacaktır.
Anahtar kelime
Bilinçli Farkındalık, Sufizm, Öz Benlik, Ego, Mevlevilik, Süleyman Hayati Dede

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL