Ateş-i Aşk Mesnevi Mektupları - Timaş Yayınları

ates-i-ask-mesnevi-mektuplari-9786257949088.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Ateş-i Aşk Mesnevi Mektupları

Mesnevî, 'ney'in hikâyesidir.
Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Sufi Kitaplığı
Diziler: Tasavvuf Kültürü
Sayfa / Ebat: 152s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Ocak’21 / Ocak’21
Baskı Sayısı: 3
Kapak Tasarım:
ISBN: 978-625-7949-08-8
Barkod: 9786257949088
Üst Başlık: Mesnevi Mektupları
130.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
Her şeyden önce bir edebî tür olan mektuplar; bu özelliğinin yanı sıra haber verme, içinde bulunulan hali tasvir etme, bir konuyu izah etme, bir görüşü telkin ve bir vazifeyi tevdi etme gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. İslam edebiyatında mektup türünün gelişimi ise Hz. Peygamber’in (sav) mektup yazdırmasından mülhem olmuştur. Bu durumun neticesinde dostlarıyla haberleşen sıradan insanın yanında hükümdarlar, devlet adamları, tüccarlar, toprak sahipleri, sanatkârlar, mütefekkir ve şairler de mektup yazmışlardır. Bilhassa bilge kişilerin öğrencilerine ve takipçilerine yolun esaslarını telkin sadedinde yazdığı mektuplar da vardır. Hz. Mevlânâ da bu gelenek dâhilinde sadrından satırlarına akıttığı mektuplar yazmıştır. 
 
İşte Bilal Kemikli, bu geleneğe dayanarak uzun bir süre sürdürdüğü Mesnevî derslerinin hemen akabinde kaleme alarak derslerine katılamayan öğrencilerine ve dostlarına da "Cumalık" adı altında ayrıca gönderdiği, ilhamını Şeyh Gâlib Hazretlerinin tabiri ile "Mesnevî'den aldığı" mektuplarını okurlarına sunuyor. Hz. Mevlânâ, tasavvuf neşvesini bütün ilmî bilgi birikimi ve ilahî huzurda bulduğu, muhabbetin kemâle ermiş hali olan aşkla yaşamıştır. İşte Âteş-i Aşk: Mesnevî Mektupları, Mesnevî-i Şerîf’ten ilhamla, okurlarına asırları aşan bir bilgelik geleneğinin asla kopmayan rabıtalarını edebiyatla birlikte akıtan bir ilahî terennümler seçkisi olarak sunuluyor. 
 
Editörün görüşü
Kitap, Mesnevî'nin ana hatlarından her halükârda bahsederken daha çok, Hz. Mevlânâ'nın Mesnevî'de işlediği hikâye ve kıssalar üzerinden ilerliyor. Bu nedenle okur, Hz. Mevlânâ'nın işlediği çoğu kıssayı, bir gönül dostundan telefonuna, e-posta kutusuna muhabbetli bir şerh, açıklama, tercüme gelmişçesine samimiyetle okuyabiliyor. Eser, Bilal Kemikli'nin mürekkebini kalemine doldurarak o ânın neşvesiyle yazdığı samimi metinlerden oluştuğundan okurun doğrudan gönlüne hitap ediyor. Kemikli, mektupların içinde hemen her kıssayı farklı farklı Mesnevî-i Şerîf şerhleri ve tercümeleri kullanarak anlattığından kitabın okurları birçok sahih Mesnevî şârihinin ve müterciminin eserine de aşina olmuş oluyor.
En önemli cümle
"Ayrılık, bağrımı parça parça eylesin… Ta ki, aşk derdini anlatabileyim."
Bu kitap neden önemli
Âteş-i Aşk kitabı, artık unutulmaya yüz tutmuş insani yönleri ve hissiyatı yansıtmak cihetiyle önemli bir adet olan mektup formatıyla kısa kısa Mesnevi-i Şerif denemelerinden oluşmakta... Çağın dayatmaları karşısında dikkatini toparlamakta güçlük çeken bazı okurlar için bu kısa mektuplar bir nevi Mesnevi mesellerinin hülasası mesabesinde...
Anahtar kelime
Mesnevi, Kıssa, Mektup, Mevlana, Ahlak, Fazilet

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
beyond-the-coral-reef-9786259445137.jpg

Beyond The Coral Reef

Muhyiddin Shakoor
Sufi Kitap
275.00 TL
Yeni
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL